Thursday, November 20, 2014
5

Unikající růstové multiplikátory

PRINCETON – V dubnu 2010, kdy se globální ekonomika začínala vzpamatovávat ze šoku finanční krize let 2008-2009, zpráva World Economic Outlook (WEO)Mezinárodního měnového fondu odhadla, že růst HDP v roce 2010 překročí 4 % a že do konce roku 2015 se udrží stabilní roční tempo růstu ve výši 4,5 %. Tato prognóza se ale ukázala jako příliš optimistická.

Ve skutečnosti růst zpomalil. V poslední WEO MMF předpovídá, že globální HDP poroste v roce 2012 jen o 3,3 % a v roce 2013 o 3,6 %. Degradace růstových vyhlídek je navíc pozoruhodně široce rozšířená.

Prognostické chyby mají tři možné příčiny: neschopnost rozeznat čas nutný k ekonomickému oživení po finanční krizi, podcenění „fiskálních multiplikátorů“ (rozsahu ztráty výstupu v důsledku fiskálních úspor) a zanedbání „multiplikátorů mezinárodního obchodu“ (sklonu zemí navzájem se stahovat hlouběji, když se jejich ekonomiky smršťují).

Závažnost a důsledky finanční krize se povětšinou posuzovaly správně. Poznatky WEO z října 2008, která analyzovala rekonvalescence po systémovém finančním stresu, byly zapracovány do pozdějších prognóz.

Předpovědi pro Spojené státy, kde zkracování dluhové páky domácností nadále omezovalo hospodářský růst, se proto mýlily jen mírně. Zpráva z dubna 2010 očekávala v USA zhruba 2,5% roční tempo růstu v letech 2012-2013; současné odhady hovoří o tempu lehce nad 2 %.

Naproti tomu fiskální multiplikátor byl vážně podceněn – jak teď WEOuznává. V důsledku toho byly výrazně méně přesné prognózy pro Velkou Británii, kde se stres ve finančním sektoru do velké míry podobal situaci v USA.

Zpráva WEO z dubna 2010 očekávala v letech 2012-2013 britský roční růst ve výši téměř 3 %; namísto toho se HDP pravděpodobně letos smrští a napřesrok povyroste zhruba o procento. Velkou část této bolestivé odchylky od dřívějších prognóz lze připsat na vrub příznivému pohledu na fiskální konsolidaci, jež byla britským orgánům a MMF společná.

Výkon silně zadlužených ekonomik eurozóny (Řecka, Irska, Itálie, Portugalska a Španělska) byl rovněž oproti prognózám výrazně horší, vzhledem ke značným výdajovým škrtům a zvyšování daní. Například portugalský HDP měl podle očekávání letos růst o 1 %; ve skutečnosti se smrští o ohromující 3 %. Tvrzení Evropské komise, že toto zpomalení není odrazem fiskální konsolidace, nýbrž vysokého rizika platební neschopnosti suveréna, vyvrací Británie, kde podle trhů suverénní riziko prakticky neexistuje.

Multiplikátor mezinárodního obchodu se sice tak všeobecně neuznává, ale pomáhá vysvětlit, proč je zpomalování růstu tak široce rozšířené a vytrvalé. Když zpomalí hospodářský růst určité země, dováží méně z ostatních zemí, čímž v těchto zemích sníží tempa růstu a přivede je také k omezování dovozů.

Epicentrem této kontrakční síly na globální růst je v poslední době eurozóna. Jelikož země eurozóny rozsáhle obchodují navzájem i s okolním světem, jejich zpomalení výrazně přispělo k poklesu globálního obchodu, což dále podrývá globální růst. Konkrétně platí, že jak opadly evropské dovozy z východní Asie, růst východoasijských ekonomik zaznamenal strmý pokles oproti loňsku i oproti prognóze z roku 2010 – a jak se dalo očekávat, zpomalil jejich import z okolního světa.

Celosvětový obchod setrvale oslabuje, přičemž za posledních šest měsíců nezaznamenal téměř žádné zvýšení. Kdysi oblíbená představa, zapracovaná do prognóz růstu, že východiskem z krize se stanou vývozy, nebyla nikdy věrohodná. Teď se tato představa obrátila vzhůru nohama: jak se hospodářský růst zastavil, ubývající poptávka obchodních partnerů po importu způsobuje, že ekonomické trápení se šíří a prohlubuje.

Dopady zpomalujícího globálního obchodu jsou nejzřetelnější v Německu, které nebylo zatíženo nadměrným dluhem domácností ani firem a těšilo se z příznivé fiskální pozice. Aby uniklo krizi, využilo svižného růstu exportu, který sytil zejména lačnou čínskou poptávku. Přestože se očekávalo, že růst následně zpomalí, pro roky 2012-2013 se odhadoval růst zhruba o 2 %. Jenže jak zpomalil čínský růst, zčásti kvůli poklesu vývozů do Evropy, prognóza německého HDP se snížila na polovinu. A vzhledem k tomu, že letošní růst už se z velké části odehrál, německá ekonomika teď stagnuje – ba mohla by se dokonce smršťovat.

Za dobrých časů obchod generovaný růstem země posiluje globální růst. Za dob krize má však přelévání vlivů skrze obchod opačný účinek. Vzhledem k tomu, že globální ekonomika je vzájemně propojená v čím dál větším měřítku, tyto obchodní multiplikátory zesílily.

Přestože je přelévání obchodních vlivů méně zlověstné a dramatické než finanční nákaza, zásadním způsobem ovlivňuje růstové vyhlídky světa. Přehlížení jejich účinku znamená, že prognózy exportu – a návazně růstu – budou nadále míjet terč. K odhadovanému zvýšení globálního růstu příští rok pravděpodobně nedojde. Právě naopak, chyby v politikách a prodlevy v jednotlivých zemích vážně poškodí ekonomiky po celém světě.

Z angličtiny přeložil David Daduč

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (5)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedNathan Coppedge

   On the other hand, this is supposed to be the heyday of the virtual economy.

   Histories are always missing histories.

  2. CommentedRoman Bleifer

   Most estimates are based on the essence on the extrapolation of the past for future periods. They work well enough in times of stability. But such predictions can not be taken into account to predict the fluctuations typical of periods of crisis. Much more accurate forecasts are built on an understanding of the qualitative character of the processes ( http://crisismir.com/analiticheskie-materialy/ekonomika/13-mirovoj-ekonomicheskij-krizis-prichiny-i-posledstviya-quo-vadis.html ). Attempts to counteract the crisis as the financial crisis has failed. Systemic problems of the world economy can not be solved alone financial instruments. In the global economy began to form a system of global production. It was as a system, not as a sum of national economies.

  3. CommentedProcyon Mukherjee

   Multipliers are different in every country.

   Ashoka Mody’s article is dedicated to the developed economies, while the developing like India’s story is more severe; a country with a predominantly young people coming into the labor force each year in numbers that the rest of the world would struggle to achieve, we have a growth conundrum that is muddled in lack of political will.

   To recast the multiplier in India, one would have to simply start with institution building, elimination of corruption and building governance structures to make any difference.

   But if one sector has to be singled out it is the core sector, which must be put back on track. A country which still has hundreds of thousands of villages lacking electrification, the power in the bulk of the electricity producing states is surplus! A country where thousands of miles must be connected by roads, the infrastructure companies cannot progress without land acquisition. And to top it all we have a coal sector, which continues to produce less and less as there is a policy lock-jam.

   Procyon Mukherjee

  4. CommentedZsolt Hermann

   The greatest reason for the prediction errors is that we simply refuse to see reality.
   Almost everybody as if by the wave of a magic wand entered a mass hypnosis, refusing to wake up, continuously repeating the by now "religious mantra" of "continuing growth", "return to growth", "recovery, stimulus", and so on...
   You cannot kick a dead horse and hope that it will carry you, the unnatural and unsustainable constant quantitative growth economic model is dead.
   People are still playing with the numbers, a little makeup here a little cosmetic surgery there, if nothing else works let us print more money like in a gigantic, virtual Monopoly Game.
   Humanity matured through evolution into a global, interconnected and interdependent system.
   Just like any species living in colonies, or herds, or any other living ecosystem, humanity is also a single, intertwined organism in a mature state, and this human organism is part of a closed and finite natural system.
   In such systems after the initial stages of development constant, expansive growth is not possible any longer, different interactions, qualitative changes are necessary and all elements have to interact in a very precisely mutual fashion to secure the life and sustainability of the whole system.
   If in such a system a cell or an organ refuses to settle into the overall balance and pushes on with expansive and quantitative growth, that is a cancer, or a virus that is totally harmful from the respect of the global system and also from its own viewpoint as even its own life depends on the well being and longevity of the whole system.
   What stands here is all scientifically proven, but humans are incapable of digesting it as it would require a fundamental change in lifestyle and attitude.
   But since we are only part of the system we have no free choice about it, the only question is if we make the necessary adjustments willingly, being conscious partners in the process, or we are beaten to change by suffering, and the threat of extinction.

  5. CommentedFrank O'Callaghan

   The biggest multiplier (apart from confidence) is equality. Increasing the incomes and wealth of the great majotity while decreasing their indebtedness will spur the growth.

   The concentration of wealth in few hands is a drag on the world economy.

  Featured