1

De drie oosterse kwesties van Europa

WASHINGTON, DC Het Europese project trilt op zijn grondvesten. Natuurlijk heb ik het volste vertrouwen dat de aanhoudende crisis van de staatsfinanciën van de eurozone overwonnen kan worden, en dat daaruit een meer geïntegreerd en effectiever Europa tevoorschijn zal komen. Maar om bij dat verbeterde Europa uit te komen zal niet alleen de crisis van de staatsschulden moeten worden opgelost; ook de betrekkingen met de drie grote landen ten oosten van Europa – Turkije, Rusland en Oekraïne – zullen een steviger fundament moeten krijgen.

Ik behoor tot de generatie die veertig jaar geleden de overgang van dictatuur naar democratie in mijn land heeft meegemaakt. Voor ons was de Europese Unie een droom. We citeerden destijds graag Ortega y Gasset: “Als Spanje het probleem is, is Europa de oplossing.”