7

Krátké evropské prázdniny

NEW YORK – Od loňského listopadu už Evropská centrální banka pod vedením nového prezidenta Maria Draghiho snížila své měnově-politické sazby a vpravila dvě injekce více než bilionu eur likvidity do bankovní soustavy eurozóny. To přineslo přechodné zmírnění finančního náporu, jemuž čelí dluhově ohrožené země na okraji eurozóny (Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálie a Irsko), ostře snížilo riziko hromadných výběrů likvidity v& bankovní soustavě eurozóny a Itálii a Španělsku osekalo náklady na financování oproti jejich neudržitelným úrovním z& loňského podzimu.

Zároveň byl odvrácen formální krach Řecka a země provedla úspěšnou – byť nátlakovou – restrukturalizaci svého veřejného dluhu. Nový fiskální kompakt – a nové vlády v& Řecku, Itálii a Španělsku – vzbudil naději na věrohodný závazek k& úsporným opatřením a strukturální reformě. A rozhodnutí sloučit nový záchranný fond eurozóny (Evropský stabilizační mechanismus) s& tím starým (Evropským nástrojem finanční stability) výrazně posílil ochranný val eurozóny.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Nastalá idylka ve vztahu k& trhům ale neměla dlouhého trvání. Rozpětí úrokových sazeb se u Itálie a Španělska opět rozšiřují, zatímco výpůjční náklady pro Portugalsko a Řecko zůstaly vysoké po celou dobu. Recese periferie eurozóny se nevyhnutelně prohlubuje a sune se k& jádru, konkrétně do Francie a Německa. Během letošního roku se recese skutečně bude zhoršovat, a to z& mnoha důvodů.

Zaprvé, fiskální úspory s& ostrým startem – ať třeba sebevíc nezbytné – zrychlují smršťování, neboť vyšší daně a nižší vládní výdaje a transferové platby snižují disponibilní příjem a agregátní poptávku. Navíc jak se recese prohlubuje a přináší širší fiskální schodky, bude nutné další kolo úsporných kroků. Díky fiskálnímu kompaktu teď rovněž bude k& recesním úsporám s& ostrým startem nuceno i jádro eurozóny.

Konkurenčně velmi schopné Německo navíc vydrží euro na úrovni 1,30 za dolar nebo i silnější, kdežto pro obnovení konkurenční schopnosti a externí rovnováhy na okraji eurozóny, kde se jednotkové mzdové náklady za poslední dekádu zvýšily o 30-40& %, by směnný kurz musel klesnout na paritu s& americkým dolarem. Vždyť během bolestivého zkracování dluhu – nižších útrat a vyšších úspor kvůli splácení dluhu –, které doma stlačuje soukromou i veřejnou poptávku, jedinou nadějí na oživení růstu je zlepšení obchodní bilance, což vyžaduje mnohem slabší euro.

Na periferii eurozóny přitom zesiluje zadrhávání úvěrů: díky laciným dlouhodobým půjčkám od ECB teď tamní banky nemají problém s& likviditou, ale v& obrovském rozsahu jim schází kapitál. Jelikož požadavek 9% kapitálové přiměřenosti jim působí nesnáze, naplní toto kritérium prodejem aktiv a zkrácením úvěrů – což není právě ideální scénář pro ekonomické oživení.

Situaci dále zhoršuje to, že eurozóna závisí na dovozech ropy ještě víc než Spojené státy a ceny ropy porostou, i když se bude zhoršovat politické prostředí a politické přístupy. Francie si možná zvolí prezidenta, který se staví proti fiskálnímu kompaktu a jehož přístupy mohou vyděsit trhy s& dluhopisy. Volby v& Řecku, kde se recese proměňuje v& depresi, mohou 40-50& % hlasů ve všeobecných volbách přinést stranám, které se kloní k& okamžitému krachu a odchodu z& eurozóny. Irští voliči mohou fiskální kompakt odmítnout v& referendu. Nadto se objevují známky únavy z& úspor a reforem ve Španělsku i Itálii, kde přibývá demonstrací, stávek a všeobecné nevraživosti vůči bolestivým úsporám.

Krátkodobě recesní mohou být i strukturální reformy, které později zvýší růst produktivity. Zvýšení flexibility na trhu práce prostřednictvím snížení nákladů na redukci počtu zaměstnanců povede – krátkodobě – k& silnějšímu propouštění ve veřejném i soukromém sektoru, což přinese další pokles příjmů a poptávky.

Konečně, po dobrém začátku teď ECB odložila další měnový stimul, který eurozóna potřebuje. Představitelé ECB se totiž začínají nahlas obávat vzestupu inflace vlivem ropného šoku.

Potíž je v& tom, že eurozóna má sice strategii úspor, leč nemá strategii růstu. A bez té nemá nic než strategii recese, která úspory a reformy proměňuje v& sebezničující snahy, protože bude-li se výstup nadále smršťovat, poměry schodku a dluhu nadále porostou na neudržitelné úrovně. Navíc sociální a politická protireakce začne být nakonec zdrcující.

Právě to je příčina opětovného rozšiřování rozpětí úrokových sazeb na okrají eurozóny. Periferní země trpí výraznými nevyváženostmi stavů a toků. K& nevyváženostem ve stavech patří velký a narůstající veřejný a soukromý dluh v& poměru k& HDP. Nevyváženosti toku zahrnují prohlubující se recesi, rozsáhlou ztrátu externí konkurenční schopnosti a obrovské externí schodky, které dnes trhy nejsou ochotné financovat.

Bez mnohem volnější měnové politiky a bez úsporných opatření s& méně ostrým startem euro neoslabí, externí konkurenční schopnost se neobnoví a recese se prohloubí. A bez návratu růstu – ne po letech čekání, ale v& roce 2012 – dále zesílí neudržitelnost nevyvážeností stavů a toků. K& restrukturalizaci dluhu budou nuceny další země eurozóny a nakonec se některé rozhodnou z& měnové unie vystoupit.