6

2013 kon wel eens een heel slecht jaar worden

NEW YORK – De opmars van de mondiale aandelenmarkten die in juli is begonnen, raakt nu uitgeput, wat geen verrassing is: zonder aanzienlijke verbetering van de groeivooruitzichten in de geavanceerde of de belangrijkste opkomende economieën leek de rally altijd al op een zwakke basis te berusten. De correctie had ook al veel eerder kunnen komen, gezien de tegenvallende macro-economische cijfers over de afgelopen maanden.

Om met de geavanceerde landen te beginnen, heeft de recessie in de eurozone zich verspreid van de periferie naar de kern, waar Frankrijk op de drempel van een recessie staat en Duitsland wordt geconfronteerd met de dubbele klap van een groeivertraging op één belangrijke exportmarkt (China/Azië) en een regelrechte krimp op een andere (Zuid-Europa). De economische groei in de Verenigde Staten is met 1,5 à 2% het grootste deel van het jaar bloedeloos gebleven, en Japan is bezig terug te vallen in een nieuwe recessie. Engeland heeft net als de eurozone al een W-vormige recessie ('double dip') achter de rug, en nu vertraagt de groei zelfs bij sterke grondstoffenexporteurs – Canada, de Scandinavische landen en Australië – als gevolg van de tegenwind uit de VS, Europa en China.