Sunday, November 23, 2014
20

Pryč s dluhovou nadváhou

LONDÝN – Bezmála čtyři roky od začátku globální finanční krize se leckdo diví, proč si ekonomické oživení dává tak načas. Jeho hlemýždí postup opravdu mate i experty. Podle Mezinárodního měnového fondu mělo světové hospodářství v& roce 2011 růst o 4,4& % a v& roce 2012 by mělo růst o 4,5& %. Nejnovější údaje Světové banky ukazují, že ve skutečnosti růst v& roce 2011 dosáhl jen 2,7& % a letos dále zpomalí na 2,5& % – přičemž toto číslo bude dost možná ještě nutné korigovat směrem dolů.

Tato diskrepance mezi prognózou a výsledkem může mít dvě příčiny. Buď byla újma způsobená finanční krizí vážnější, než si lidé uvědomovali, anebo byla předepsaná ekonomická terapie méně účinná, než věřili tvůrci politik.

Závažnost bankovní krize byla pochopena rychle. V& letech 2008-9 byly zavedeny obrovské stimulační balíčky, organizované Spojenými státy a Čínou, koordinované Británií a zdráhavě podporované Německem. Ořezaly se úrokové sazby, sanovaly insolventní banky, roztočily se tiskárny peněz, osekaly daně a posílily veřejné výdaje. Některé země devalvovaly své měny.

Sklouzávání se tak podařilo zastavit a odraz byl rychlejší, než prognostici očekávali. Jenže stimulační opatření proměnila bankovní krizi v& krizi fiskální a svrchovaně dluhovou. V& reakci na narůstající obavy ze suverénního krachu vlády začaly od roku 2010 zvyšovat daně a seškrtávat výdaje. V& tomto bodě se oživení zvrátilo.

Jak Carmen Reinhartová a Kenneth Rogoff uvádějí ve své mistrovské knize This Time is Different (Tentokrát je to jiné), neexistuje žádný bezpečný způsob jak zkrátit bankovní krizi. Krize vychází z& „nadměrné akumulace dluhu“, kvůli níž jsou ekonomiky „náchylné ke krizím důvěry“. Vlády musí sanovat komerční banky a pak zase komerční banky musí sanovat vlády. Nakonec oba aktéry musí sanovat centrální banky.

To vše podle Reinhartové a Rogoffa provází „vleklá a výrazná kontrakce ekonomické aktivity.“ Vyčíslují, že průměrná délka poválečných krizí byla 4,4 roku – doba potřebná k& nezbytnému „zkrácení dluhové páky“, po němž ustupuje krize důvěry a vrací se hospodářský růst.

V& těchto úvahách ale něco chybí. Zotavení z& Velké hospodářské krize trvalo asi 10 let, déle než dvojnásobek poválečného průměru. Reinhartová a Rogoff zmiňují dvě příčiny rozdílu v& tempech zotavení: pomalou reakci politik na Velkou hospodářskou krizi a zlatý standard, který znamenal, že jednotlivé země z& deprese nemohly vyváznout pomocí exportu. Jinými slovy, fiskální politika a měnově-politický režim mají rozhodující vliv na hloubku propadu i dobu, která uběhne, než se ekonomika zotaví.

Podstatné je také to, že k& velkým finančním zhroucením docházelo znovu v& 70.& letech, ačkoliv se téměř nevyskytovala v& 50.& a 60.& letech, kdy se uplatňoval keynesiánský systém řízených ekonomik a brettonwoodský systém řízených směnných kurzů. Velké poválečné krize, jež Reinhartová a Rogoff zvažují, probíhaly v& letech 1977 až 2001. Došlo k& nim proto, že se uvolnila regulace bank a kapitálových toků, a byly kratší než ve 30.& letech proto, že politické reakce nebyly úplně stupidní.

Tuto skutečnost začátkem měsíce zdůraznil indonéský prezident Susilo Bambang Yudhoyono, když se britskému ministerskému předsedovi Davidu Cameronovi pochlubil, že úspěšný plán ozdravení Indonésie realizovaný po krachu v roce 1998 se inspiroval u Johna Maynarda Keynese. „Musíme zajistit, aby lidé mohli nakupovat, musíme zajistit, aby průmysl mohl vyrábět…“

Dnes už zřejmě mnoha vládám, zejména v& eurozóně, došly v& oblasti politik možnosti. Jelikož se do módy dostaly fiskální úspory, daly sbohem zajišťování toho, aby „lidé mohli nakupovat“ a „průmysl mohl vyrábět“. Úkol udržet ekonomiky nad vodou přešel na centrální banky, ale většina peněz, jež tisknou, zůstává vězet v& bankovní soustavě, takže nedokáže ovlivnit stagnující spotřebu ani ubývající investice.

Navíc právě eurozóna je jakási miniatura zlatého standardu, kde silně zadlužení členové nemohou devalvovat měny, protože žádné vlastní měny nemají. Vzhledem k& tomu, že zpomaluje i čínský růst, světové ekonomice je tak podle všeho souzeno se ještě nějaký čas plazit po dně, přičemž nezaměstnanost v& některých zemích stoupá k& 20& % či výš.

Jestliže fiskální, měnové a kurzovní politiky jsou zablokované, existuje cesta z& vleklé recese? John Geanakoplos z& Yaleovy univerzity prosazuje rozsáhlé odpisy dluhů. Vlády by neměly čekat, až se dluhů zbaví pomocí bankrotů, ale spíš by měly „dát mandát k& odpuštění dluhů“. Mohly by od věřitelů nakoupit špatné půjčky a část jistiny splatné vypůjčovatelem odpustit a současně snížit zástavní požadavky věřitele a převis dluhu vypůjčovatelů. V& USA se projektů odpouštění dluhů zaměřených na držitele podřadných hypoték účastnily programy TALF a PPIP, leč v& příliš malém rozsahu.

Princip odpouštění dluhů má však zjevně uplatnění i u veřejného dluhu, zejména v& eurozóně. Nadměrného veřejného dluhu se bojí banky, které jej drží. Rizikové veřejné dluhopisy pro ně nejsou o nic bezpečnější než rizikové soukromé dluhopisy. Věřitelům i vypůjčovatelům by prospělo komplexní umazání dluhu. A prospělo by i občanům, jejichž živobytí ničí zoufalé snahy vlád snížit zadlužení.

Filozoficky odpouštění dluhů vychází z& přesvědčení, že věřitelé nesou vedle dlužníků část viny za platební neschopnosti, neboť právě oni špatné půjčky v& prvé řadě poskytli. Pokud vypůjčovatel při uzavírání půjčky věřitele nebalamutil, nese vypůjčovatel za transakci přinejmenším část zodpovědnosti.

Keynes v& roce 1918 naléhal na zrušení mezispojeneckých dluhů vzešlých z& první světové války. „Nikdy se nedokážeme pohnout, dokud ze svých údů nesvrhneme tyto papírové okovy,“ napsal tehdy. Jeho výzva z& roku 1923 se pak stala výstrahou, jíž by měli věnovat pozornost dnešní tvůrci politik: „Absolutisté smluv… jsou skutečnými otci revoluce.“

Z& angličtiny přeložil David Daduč

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (20)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedGary Marshall

   By the way, here is a solution to the Greek problem. If anyone can find the flaw, I shall be more than happy to give him or her $50,000. I am just tired of doing this.

   ####

   The costs of borrowing for a nation to fund public expenditures, if it borrows solely from its resident citizens and in the nation's currency, is nil.

   Why? Because if, in adding a financial debt to a community, one adds an equivalent financial asset, the aggregate finances of the community will not in any way be altered. This is simple reasoning confirmed by
   simple arithmetic.

   The community is the source of the government's funds. The government taxes the community to pay for public services provided by the government.

   Cost of public services is $10 million.

   Scenario 1: The government taxes $10 million.

   Community finances: minus $10 million from community bank accounts for government expenditures.
   No community government debt, no community
   government IOU.

   Scenario 2: The government borrows $10 million from solely community lenders at a certain interest rate.

   Community finances: minus $10 million from community bank accounts for government expenditures.
   Community government debt: $10 million;
   Community government bond: $10 million.

   At x years in the future: the asset held by the community (lenders) will be $10 million + y interest. The deferred liability claimed against the community (taxpayers) will be $10 million + y interest.

   The value of all community government debts when combined with all community government IOUs or bonds is zero for the community. It is the same $0 combined worth whether the community pays its taxes immediately or never pays them at all.

   So if a community borrows from its own citizens to fund worthy public expenditures rather than taxes those citizens, it will not alter the aggregate finances of the community or the wealth of the community any
   more than taxation would have. Adding a financial debt and an equivalent financial asset to a community will cause the elimination of both when summed.

   Whatever financial benefit taxation possesses is nullified by the fact that borrowing instead of taxation places no greater financial burden on the community.

   However, the costs of Taxation are immense. By ridding the nation of Taxation and instituting borrowing to fund public expenditures, the nation will shed all those costs of Taxation for the negligible fee of borrowing in the financial markets and the administration of public
   debt.

   Regards,
   Gary Marshall

  2. CommentedGary Marshall

   Hello Robert,

   How about a third option. All that increased government expenditure and borrowing doesn't work. How about that one?

   People to buy and industries to produce is the aim. The means so far have failed. How about tax cuts, for individuals and businesses. Wouldn't that do the trick? Businesses will have more money and incentive with which to invest. Individuals will have more money with which to save, retire debt, invest, and consume.

   GM

  3. CommentedJohn Doe

   It will do no good to cancel debts until the Euro is ended. As long as " the eurozone itself is a mini-gold standard," nothing can be done.

   One has to understand that the present crisis came about because of the deflationary pressures of this "gold standard," which in effect and operation has been no different than when everyone returned to the Gold Standard after WWI.

   End the Euro and the problem will solve itself

  4. CommentedJonathan Lam

   Gamesmith94134: Down with debt weight
   At first, I would doubt that excessive debt accumulation which makes economies “vulnerable to crisis of confidence”; crisis of confidence may show more of its external than internal, perhaps, it is only for those purchase of the bonds. In term of the austerity program to shrink its economies, growth is not. As for eradicate debts, it helps the liquidity and sustainability, but it is nothing to the competitiveness or affordability for the debtor nations. Perhaps, it helps to stability of pricing on the durables but the lack of adjustment internally could hurt more in affordability on the populace to strive especially when unemployment is high like 20%, even the cut on repayment of debts can relieve the budgetary constraints to expand job market.
   Since I learned the cycle of growth that complies investment or debit/credit to the sovereignty accountable, adjustments to growth or debt bound to sustainability, modifies through inflation or deflation to yield affordability, then, competitiveness makes each recession to adjust, depression to modify, reform to correct in order to growth. It sound too conservative as a cycle of business, perhaps, it is just my mindset for my uncomfortableness.
   However, if the economy is not under kind of reform to adjust and the pricing adjustment like deflation, the level of affordability or competitiveness would remain as the hurdle for its populace to jump. Eventually it would suffer high inflation caused by the external elements like oil, and imports; it is just another austerity program by external force, and growth is not within its strength to revive if reform or deflation is not complied.
   I am not sure of the consequence of the “Twist” of the short term to longer term debts after the forgiveness of the debts; since the jump of 20 folds in monetary in the last ten years or the next ten years. I see the 2014 is where the counterforce of the growth if it is not inflationary for the developed nations through their external elements.
   May the Buddha bless you?

  5. CommentedVesa T

   Some thoughts. Firstly, it seems that so called intellectual elite is proposing two solutions for the current debt problems, either through stimulus (more debt) or now through debt-forgiveness. I will now comment only the latter one.

   I have some mortgages left for my house. Who decides whose debt will be forgiven? I’m sure that this debt forgiveness wouldn't help me and others like me; instead there would be some debt forgiveness for the big ones; banks, large investors, countries.

   Further, what would be the lesson for this? Simply, buy assets with too much leverage, and the bigger the better since if you are TBTF, your debts will be forgiven but you can keep the assets.

   In my opinion, if you have overly leveraged and made some bad investments, you ought to be suffered loss and go even bankruptcy. How do we ever learn anything if the lesson is that don't save, instead borrow and gamble.

   I, as a prudent individual, I'm very saddened about these kind of suggestions. I don’t want to be the one whose savings will be used to bail out others reckless behavior.

  6. CommentedJohn Hawkins

   To forgive or not to forgive, that is the question. The answer may be in the Merchant of Venice, a pound of flesh!

   But who`s flesh is the question now, a bankers or a workers?  7. CommentedAndres Jaime

   Stimulus measures after the crisis just added debt to a problem that began years ago... it was just the straw that broke the camel´s back

  8. CommentedJennifer Ruddock

   Is it possible that the forecasts couldn't predict that dampened "animal spirits," as Keynes would say, would have as much of an effect as they are having on growth? Maybe the forecasts are flawed to begin with. It has almost become "fashionable" to talk about how gloomy things are these days...just take a look at the papers.

  9. CommentedJ. C.

   Sarchis, Lucky me that don´t have no "frustations" on this matters so I can post with your approval...

   We are not just talking about property market and greedy bankers here We are talking about emerging markets and other bondholders of such called "developed world". Why should chinese people pay for US excesses for example???

   Contracts are agreements between two parties based available information and trust.. and what if the borrower "lied" to about his numbers...

   If I buy a car and then I´m fired: 1 I give the car back to the bank 2 I make an effort and keep paying, since I gave my word...

   There is no much to understand in Mr. Skidelsky^s article, at the end it´s all about who will pay for the party... because someone will certainly pay for it. And it´s easier for politicians to justify haircuts to bondholders that to tell people to change their ways (and even more if "everybody does it")... but not allways the easy solution is the best solution or the right solution.

    CommentedA. T.

    M.F.,

    Creditors, be they Chinese paying the Americans or whoever else, are on the hook because they freely decided to loan their money to someone, and charged interest for the privilege. With interest being the compensation for bearing the risk of potential default, they can hardly complain when a debtor actually decides to stop paying. No one forced them to do anything – they just figured that giving out a loan would be a nice way to make a profit.

    Economies function best when they function on contracts, not on moral principles. Contracts are shared and explicit while moral principles are fuzzy and vary from person to person. "One's word" is valuable when you are doing a favour for a friend, but not for a market-mediated debt transaction.

  10. CommentedArthur Doohan

   This para' glosses over the issues of the lenders (banks) gaming property markets to drive prices up, of encouraging abnormal gearing by borrowers and of abandoning any pretense of 'fiduciary care' to borrowers and to the depositors....

  11. CommentedSarchis Dolmanian

   This thing called Internet is such a teriffic tool.
   It bridges distances magnificently and enables us to find out what other people think about current developments.
   Unfortunately it is us, the users, that cannot rise to meet the challenges. Maybe we should try harder to understand what others have to say before venting our own frustrations and even more so when the points we want to raise are raisonable.
   Mr. Skidelsky makes a perfectly valid observation when he says that "creditors share culpability for defaults with debtors, since they made the bad loans in the first place". It makes no difference if the creditor was a 'savvy' investment banker in the City or a nice 'old lady that has her savings in sovereign "safe" european....'. They both made loans that turned sour. Even citizens that find their public pension funds being driven into red had made bad investments: they invested too much trust into incapable politicians and very well paid public officials.
   Nowhere in this article has Mr. Skidelsky mentioned debtors being forgiven of their entire debts or keeping 'the spoils' yet people are acusing him of doing so. Some others speak about moral hasard.
   Yet nobody in his right mind would let someone retain ownership of an unpaid house and moral hazard also appears when lenders who squandered resources are kept afloat using tax money, specially so when those tax money are raised in a different country.
   And yes, we should change our ways. But we'd do a better job of it if we start with a clean plate than with one full of recriminations about who did what. History lessons should be well understood so that we wouldn't need to live them a second time but we shouldn't let the past overcome the future.

  12. CommentedProcyon Mukherjee

   The prescription for increasing moral hazard has one weakness undeniably that we entrench ourselves in a perpetual state of dilemma that frugality and austerity would aggravate that gluttony would have done in any case; the power of global finance which has increased four folds after the crisis would now be as comprehensive as to engulf every aspect of our being. What Paul Myers has written is a new line of thought, one of shared value or sacrifice, but it has seeds of construction that the article has completely missed.
   I am attracted to the movement of funds, both public and private, and I am yet to see a deployment that gives confidence that it is moving to spur demand or create investments in innovation, infrastructure which has long term dividends for the economy. Funds seem to be moving at almost zero interest rate towards creation of the next bubble as stocks near their peak, while buy back arrangements gets the better of their intrinsic value.

   Procyon Mukherjee

  13. CommentedJ. C.

   "creditors share culpability for defaults with debtors..." you mean an old lady that has her savings in sovereign "safe" european debt (or pension funds) shares the culpability of incompetent rulers and bankers??? come on...

  14. CommentedJ. C.

   great idea! lets forgive all the debtors and keep living in a big lie until when?? until the next crisis??... Please...

   so who will lend again once you do that...?? and who will stop borrowers to borrow if they know they will be forgiven the next time...?? you are prescribing a medicine based on the assumtion that people is stupid...

  15. CommentedZsolt Hermann

   I honestly find the article scary.
   It completely ignores the main problem.
   We have in front us a terribly overweight patient, so obese from the excessive eating and drinking that he cannot live much longer.
   What is the modern day solution? Let him have stomach reducing surgery, thus he can lose the extra weight dramatically, but then as a result he could continue the same excessive eating and drinking. What will be the result?
   Why do not we think why we got in the debt accumulation in the first place?
   We get the answer in the article itself: “We must ensure that the people can buy; we must ensure that industries can produce…”
   We are under this mass hypnosis that people have to keep buying, the industry has to keep producing...
   But we are producing and consuming over 90% unnecessary, useless, harmful goods, simply in order to make profit for a handful or people, people have to keep buying on credit since they have no means to buy, and most importantly they would not even buy if they would not be tricked into consuming by receiving artificial desires from a very sophisticated, scientific marketing machinery which works better than the "Matrix" in the movie.
   The solution for all our problem lies in tackling the root problem, our present attitude and lifestyle, and not in any other superficial adjustment on economical or financial level.
   The global crisis is providing us with day to day objective data on this, we are not in a crisis or recession, our whole system failed.
   We have to be brave enough to make the changes where they count, and free ourselves from the slavery of excessive consumerism.

  16. CommentedPaul A. Myers

   One way to deleverage is to convert debt to equity. That works on both sides of the fraction.

   So, besides debt cancellation, policy makers should consider debt conversion. Debts should be converted into preference and common shares in such a way as to also attract fresh capital to new enterprises.

   So a central European investment authority, which could issue new bonds, could make investments alongside the conversion of existing bonds into an overall equity investment. German banks could even out their portfolio of Spanish investments from way too many Spanish bonds to a balanced portfolio of bonds and preference and common share investments.

   Northern European countries need to have equity investments in Southern Europe that will return a stream of dividends over time. In the process of negotiating these, efforts can be made to improve overall economic productivity in Southern European and other European economies. Investment tends to flow towards improving productivity.

   This process has the virtue of spending money to get to somewhere better--the missing virtue in austerity economics.

  17. CommentedPiotr Aleksandrowicz

   Sir. Great idea of debt cancellation. But there is one small problem. I am a little conservative and I have never borrowed money (I hate credit), so I live in small and old one bedroom flat. Many of my friends live in modern mortgaged houses. After cancellation nothing will change. I will live in my small flat, they in their homes. Oh, there will be small change. I will lose probably some savings in my bank beacuse it will not collect my money from its debtors.Really great idea.

    CommentedOnanist Misanthrope

    Piotr Aleksandrowicz you have a point. I think the idea (which seems similar to Professor Steve Keen's "debt jubilee") is to reward the savers equally. ie if they are given $100K and MUST pay down debt, you are given $100K to do with as you wish.

  18. CommentedChris Cowsley

   The second reason - ineffective medicine prescribed - can in turn be for two reasons. In this case, the wrong therapists prevailed, and only the secondary "recuperative" medicine was prescribed. The medicine package prescribed by Alpert, Hockett & Roubini included reparative and restorative elements we have yet to deploy.

  Featured