0

Kuba je zpátky

MEXICO CITY – Po 47 letech zrušila Organizace amerických států (OAS) na svém výročním valném shromáždění pozastavení kubánského členství. Zemím takzvané skupiny ALBA (což je španělská zkratka pro takzvanou Bolívarskou alternativu Amerik), mezi něž patří Kuba, Venezuela, Honduras, Nikaragua, Bolívie, Dominikánská republika a Ekvádor, se podařilo částečně přechytračit – a částečně „převydírat“ – Kanadu, Spojené státy a latinskoamerické demokracie a prosadit rehabilitaci Kuby.

OAS si však stanovila dvě podmínky. Kuba musí výslovně požadovat návrat k původnímu charakteru členství a musí být zahájen dialog v souladu s podmínkami Charty OAS a dalšími základními dokumenty OAS, jakož i v souladu s principy, na nichž jsou tyto dokumenty založeny – především s principem demokracie a úcty k lidským právům.