1

Obrat v Barmě

RANGÚN – Zde vamp Barmě (Myanmaru), kde jsou politické změny už půl století ochromujícím způsobem pomalé, se nové vedení snaží přikročit kamp rychlé transformaci zevnitř. Vláda osvobodila politické vězně, uspořádala volby (přičemž další se chystají), zahájila hospodářskou reformu a intenzivně si předchází zahraniční investory.

Je pochopitelné, že mezinárodní společenství, které dlouho trestalo barmský autoritářský režim sankcemi, zůstává opatrné. Reformy se zavádějí tak rychle, že ani renomovaní experti na tuto zemi nevědí jistě, co si o nich myslet.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

Mně je ovšem zřejmé, že tento okamžik barmských dějin představuje skutečnou příležitost kamp trvalé změně – příležitost, kterou mezinárodní společenství nesmí promrhat. Nadešel čas, aby svět posunul agendu pro Barmu kupředu, nejen pouhou nabídkou pomoci, ale i zrušením sankcí, které se nyní staly brzdou vamp transformaci země.

Prozatím tato transformace, která započala po volbách do zákonodárného sboru vamp listopadu 2010, bere dech. Armáda, která od roku 1962 třímala vamp zemi výlučnou moc, si zachovala přibližně 25% křesel, a proto panovaly obavy, že volby budou jen fraškou. Ukázalo se však, že vláda, která zamp nich vzešla, reflektuje základní problémy barmských občanů daleko lépe, než se očekávalo.

Pod vedením nového prezidenta Theina Seina reagují úřady na výzvy kamp politickému a hospodářskému otevření. Pokroku bylo dosaženo vamp otázce mírových dohod samp povstalci zamp řad etnických menšin – tyto konflikty mají kořeny vamp kolonialistické strategii „rozděl a panuj“, ve které vládci země pokračovali ještě více než šedesát let po získání nezávislosti. Nositelka Nobelovy ceny Aun Schan Su Ťij nebyla jen propuštěna zamp domácího vězení, ale dnes vede usilovnou kampaň za získání parlamentního křesla vamp dubnových doplňovacích volbách.

Pokud jde o ekonomiku, byla do rozpočtového procesu vnesena nevídaná průhlednost. Výdaje na zdravotnictví a školství se zdvojnásobily, byť zamp nízkého základu. Restrikce při přidělování licencí vamp řadě klíčových oblastí se uvolnily. Vláda se dokonce zavázala, že učiní kroky ke sjednocení složitého systému směnných kurzů.

Duch naděje je vamp zemi citelný, přestože někteří starší lidé, kteří vamp minulosti zažili, jak autoritářská vláda po chvilkovém uvolnění opět přitáhla otěže, zůstávají obezřetní. Snad proto také někteří členové mezinárodního společenství váhají, zda zmírnit izolaci Barmy. Většina Barmánců však má pocit, že budou-li změny dobře řízené, stane se současný kurz země nezvratným.

Vamp únoru jsem se zúčastnil seminářů vamp Rangúnu a vamp nedávno vybudovaném hlavním městě Neipyijtu, které organizoval jeden zamp předních barmských ekonomů U Myint. Byly to významné události, a to jak díky početnému a aktivnímu publiku (semináře vamp Rangúnu se zúčastnilo přes tisíc lidí), tak i díky promyšleným a dojemným prezentacím dvou světoznámých barmských ekonomů, kteří vamp 60. letech odešli ze země a nyní se po více než čtyřech desetiletích poprvé vrátili.

Můj kolega zamp Kolumbijské univerzity Ronald Findlay poznamenal, že jeden zamp těchto mužů, jednadevadesátiletý Hla Myint, jenž získal profesuru na London School of Economics, byl otcem nejúspěšnější rozvojové strategie, která kdy byla vymyšlena, totiž kombinace otevřené ekonomiky a exportem taženého růstu. Tento model se vamp posledních desítkách let používá po celé Asii, ale zejména vamp Číně. Nyní možná konečně pronikl i domů.

Vamp Barmě jsem přednášel už vamp prosinci 2009. Vamp té době si člověk musel vzhledem kamp přecitlivělosti vlády dávat pozor i na to, do jakého rámce zasadí problémy země – chudobu, nedostatek produktivity na venkově a nekvalifikovanou pracovní sílu. Nyní tuto opatrnost nahradil pocit naléhavosti při řešení těchto i dalších problémů a také vědomí potřeby technické i jiné pomoci. (V poměru kamp počtu obyvatel a příjmům je Barma jedním zamp nejmenších příjemců mezinárodní pomoci na světě.)

Hodně se debatuje o tom, jak vysvětlit rychlost současného tempa změn vamp Barmě. Možná si její vedoucí představitelé uvědomili, že země, která byla kdysi největším světovým vývozcem rýže, silně zaostává za sousedy. Možná uslyšeli poselství arabského jara nebo prostě pochopili, že pokud více než tři miliony Barmánců žijí vamp zahraničí, je nemožné izolovat zemi od zbytku světa nebo zabránit tomu, aby do ní ze sousedních států pronikaly myšlenky. Ať už je důvod jakýkoliv, ke změnám zkrátka dochází a příležitosti, které představují, jsou nepopiratelné.

Mnoho mezinárodních sankcí se tak bez ohledu na to, jakou vamp minulosti plnily roli, jeví jako kontraproduktivních. Například finanční sankce odrazují od rozvoje moderního a průhledného finančního systému propojeného se zbytkem světa. Výsledná ekonomika založená na penězích vamp hotovosti je přímo pozvánkou ke korupci.

Také restrikce, které brání společensky zodpovědným firmám se sídlem vamp rozvinutých průmyslových zemích podnikat vamp Barmě, vyklidily pole méně skrupulózním společnostem. Touhu Barmy nechat se vést a přijímat rady od multilaterálních institucí a Rozvojového programu Organizace spojených národů bychom měli vítat; místo toho dál omezujeme roli, kterou tyto instituce mohou hrát při transformaci země.

Kdykoliv odepřeme pomoc nebo uvalíme sankce, musíme důkladně promyslet, kdo ponese největší zátěž změn, o něž tímto krokem usilujeme. Z otevření obchodu vamp zemědělství a textilním průmyslu – ba i z poskytnutí podobných preferencí, jaké se nabízejí jiným chudým zemím – by měli přímý prospěch chudí farmáři tvořící 70% obyvatel a také by se tím vytvořila nová pracovní místa. Bohatí a mocní dokážou finanční sankce obcházet, byť samp určitými náklady; obyčejní občané však důsledkům spojených se statusem Barmy coby mezinárodního vyvrhele neuniknou tak snadno.

Vidíme, jak arabské jaro vamp několika zemích váhavě rozkvétá; vamp jiných zemích je stále nejisté, zda přinese ovoce. Transformace Barmy probíhá vamp některých ohledech tišeji, bez fanfár Twitteru a Facebooku, ale není o nic méně reálná – a o nic méně si nezaslouží podporu.