Wednesday, November 26, 2014
20

De schuldencrisis laat zich niet zomaar oplossen

CAMBRIDGE – Vele, zo niet alle, dringende macro-economische problemen van de wereld hebben te maken met de enorme overvloed aan allerlei soorten schulden. In Europa dreigt een giftige combinatie van publieke, bancaire en externe schulden in de periferielanden de hele eurozone uit zijn evenwicht te brengen. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan heeft een patstelling tussen de Democraten, de Tea Party en ouderwetse Republikeinen geleid tot onzekerheid over de vraag hoe de Verenigde Staten op de langere termijn een einde gaan maken aan het begrotingstekort van 8% van het bruto binnenlands product (bbp). Japan heeft intussen een begrotingstekort van 10% van het bbp, terwijl steeds meer nieuwe gepensioneerden liever Japanse staatsobligaties verkopen dan kopen.

Wat moeten regeringen doen? Het ene uiterste is de simplistische Keynesiaanse oplossing, die ervan uitgaat dat begrotingstekorten er niet toe doen als de economie zich in een diepe recessie bevindt: hoe groter, hoe beter. Aan het andere uiteinde staan de extreme schuldsaneringsabsolutisten, die willen dat overheden hun begroting liefst vandaag nog in evenwicht brengen. Beide varianten lijken makkelijk, maar zijn gevaarlijk.

De schuldsaneringsabsolutisten onderschatten de enorme aanpassingskosten van een plotselinge, zelf-opgelegde stop in de schuldenfinanciering. Die kosten zijn precies de reden waarom onbemiddelde landen als Griekenland geconfronteerd worden met enorme sociale en economische ontwrichtingen, als de financiële markten hun vertrouwen verliezen en de kapitaalstromen plotseling opdrogen.

Er schuilt uiteraard een aantrekkelijke logica in de uitspraak dat overheden hun begroting in evenwicht moeten brengen, net als wij allemaal; helaas is het niet zo eenvoudig. Overheden hebben doorgaans talloze bestedingsverplichtingen die ze niet zomaar even kunnen loslaten, met betrekking tot zaken als de nationale defensie, infrastructuurprojecten, onderwijs en gezondheidszorg, om maar te zwijgen van de oudedagsuitkeringen. Geen enkele regering kan zich in één klap aan deze verantwoordelijkheden onttrekken.

Toen de Amerikaanse president Ronald Reagan op 20 januari 1981 aan de macht kwam, liet hij met terugwerkende kracht alle ambtenarenvacatures intrekken die de regering in de tweeënhalve maand tussen zijn verkiezing en zijn inauguratie had aangeboden. Het signaal dat hij serieus van plan was de overheidsuitgaven te beperken was krachtig genoeg, maar het onmiddellijke effect op de begroting was verwaarloosbaar. Een regering kan natuurlijk ook een begrotingsgat dichten door de belastingen te verhogen, maar iedere plotselinge verandering kan de ontwrichtingen die belastingen toch al veroorzaken alleen nog maar vergroten.

Als de schuldsaneringsabsolutisten naïef zijn, dan geldt dat ook voor simplistische Keynesianen.  Zij zien de aanhoudende werkloosheid van na de financiële crisis als een dwingende rechtvaardiging voor een veel agressievere fiscale expansie, zelfs in landen die al grote begrotingstekorten kennen, zoals de Verenigde Staten en Engeland. Mensen die het niet met hen eens zijn worden ervan beticht de voorkeur te geven aan 'soberheid' in een tijd dat de ultralage rente betekent dat regeringen vrijwel voor niets kunnen lenen.

Maar wie is hier nu naïef? Het is juist om te betogen dat regeringen er alleen maar voor hoeven te zorgen dat hun begroting over de hele conjunctuurcyclus genomen in evenwicht is. Dat houdt in dat ze overschotten kunnen opbouwen tijdens bloeiperiodes en tekorten mogen laten ontstaan als de economische activiteit zwak is. Maar het is fout om te denken dat de enorme opeenstapeling van schulden geen geld kost.

In een reeks academische artikelen die ik heb geschreven met Carmen Reinhart – waaraan onlangs ook Vincent Reinhart een bijdrage heeft geleverd - (“Debt Overhangs: Past and Present”) - komen we tot de conclusie dat zeer hoge schuldenniveau's van 90% van het bbp vaak wel twintig jaar of langer een zware wissel kunnen trekken op de economische groei. De cumulatieve kosten zijn verbijsterend. De gemiddelde lengte van perioden met hoge schulden ligt sinds 1800 op 23 jaar. Tijdens deze perioden blijft de groei vaak ruim één procentpunt onder het niveau dat typisch is voor perioden met lage schulden. Dat wil zeggen dat na een kwart eeuw van hoge schulden de inkomsten 25% lager kunnen uitvallen dan ze hadden kunnen zijn als er sprake was geweest van een normaal groeipercentage.

Uiteraard is er sprake van wederzijdse beïnvloeding tussen schulden en groei, maar normale recessies duren slechts een jaar en kunnen geen twintigjarige periode van malaise verklaren. De negatieve effecten voor de groei worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat regeringen zich uiteindelijk genoodzaakt zien de belastingen te verhogen en doordat er minder geld overblijft voor investeringen. Overheidsbestedingen kunnen de economie op de korte termijn dus inderdaad een impuls geven, maar daar staan langdurige kosten tegenover.

Het is ontnuchterend om te bedenken dat bijna de helft van de perioden met hoge schulden sinds 1800 gepaard is gegaan met een normaal (voor de inflatie aangepast) rentepeil. De trage groei van Japan en de lage rentestand in dat land van de afgelopen twintig jaar zijn wat dat aangaat symbolisch. Bovendien houdt een zware schuldenlast het risico in dat de mondiale rente in de toekomst zal gaan stijgen, zelfs als er geen sprake is van een ineenstorting à la Griekenland. Dit is vooral vandaag de dag aan de orde, nu – na de aanhoudende 'kwantitatieve versoepeling' door de grote centrale banken – veel regeringen te maken hebben met grote hoeveelheden kortetermijnschulden. Zij lopen dus het risico dat een stijging van de rente zich relatief snel vertaalt in hogere leenkosten.

Nu de staatsschulden van veel ontwikkelde economieën bijna het niveau van 90% hebben bereikt dat min of meer het beginpunt markeert van periodes met een hoge rente, is het verder laten oplopen van de begrotingstekorten een riskant idee en zeker niet de kosteloze strategie die simplistische Keynesianen bepleiten. Ik zal me de komende maanden bezighouden met de gerelateerde problemen van hoge particuliere schulden en externe schulden, en ik zal ook terugkeren naar de vraag waarom dit een tijd is dat een iets hogere inflatie zo naïef nog niet is. Vóór alles moeten kiezers en politici beducht zijn voor verleidelijk eenvoudig klinkende oplossingen voor de schuldenproblemen van vandaag.

Vertaling: Menno Grootveld

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (20)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedRobert Wolff

   We must precisely distinguish between debt due to debt leveraging by productive businesses and consumer debt. The cause of consumer debt is that wages are too low to buy the results of production, creating a situation in which [excess] profits beyond what businesses reinvest to increase production (which creates growth) are necessarily lent to consumers to so they may buy the total results of production.

   Such consumer loans, though they are funded by what businesses call profits, are really nothing more than funds held back from wages then loaned to consumers to buy excess production to maintain the condition wherein supply equals demand.

   The huge accumulation of consumer debt means that excess profits have been accumulating in large amounts, and been lent to consumers over a very long time to buy excess production beyond what their wages can afford.

   Keynesian redistribution can solve this problem after the fact, but we can now see the political crisis it creates. The spats over redistribution of wealth have now created a political crisis in Europe and America.

   Better yet would that the watchman had cried out long before the accumulation of excess profits lent out as consumer debt got so large that we incur a political crisis necessating huge redistributions of wealth that make Keynesian policies appear radical.

   A stitch in time saves nine.

    CommentedRobert Wolff

    Debt due to debt leveraging is performed to increase corporate profits at the expense of lowering the profit margin (ROI). The macro effect if all corporations do this is that it is the gross reduction in profit margin.

    The short term effect of debt leveraging is that it increases profits for those that get in on the beginning of the trend but the long term effect is that it drives up the risk to reward ratio of investment.

    Eventually, the risk of investment drives up the cost of capital, which drives down ROI that is already marginal, and the capitalist system collapses.

  2. CommentedRalph Musgrave

   Rogoff is totally clueless. First, he doesn’t get the point (made by Keynes and Milton Friedman) that it is totally unnecessary to run into debt in order to bring stimulus. That is, a deficit can accumulate as monetary base instead of debt if need be.

   Next, he claims that “governments should aim only to balance their budgets over the business cycle..” Complete nonsense: they never have done. Why doesn’t he look at the FACTS?

   I could go on.

   I don’t blame those Harvard economics students for walking out of their lectures. They should have walked out of Harvard university altogether.

    Commentedpeter fairley

    Rogoff only errs on Keynes in not being more emphatic that govt's have failed to heed Keynes' warning 'that budget deficits in boom times worsens the business cycle'.
    I respect Rogoff but wish he would answer Shiller at Yale in his critique of the 90% debt to GDP measure. Professors should not get paid just to talk to themselves and us amateurs.

  3. CommentedMichel Brouwers

   Thanks for this interesting article.

   I wonder whether the following...

   "The average high-debt episodes since 1800 last 23 years and are associated with a growth rate more than one percentage point below the rate typical for periods of lower debt levels."

   ... must also hold true in the opposite direction, i.e. how much extra growth was created due to leveraging? And what would be the net effect of both over time?

  4. CommentedMike Muller

   What? You start the paragraph saying that high debt may not be related to high interest rates and then you go on to say beware of the risk of high interest rates! And you connect this contradiction with "Moreover" as if the negation of the former followed from the former. Please remain sober. :-)

  5. CommentedThomas Lesinski

   See Matt Yglesias' critique of this interpretation of the historical evidence:

   http://www.slate.com/blogs/moneybox/2012/06/02/kenneth_rogoff_s_confused_correlation_mongering.html

   Is it that excessive debt weighs on growth, or is it that governments hit by recessions, unable or unwilling to stimulate their economy cannot grow their tax base enough to pay down their debts ?

  6. CommentedJan Smith

   I've learned a great deal from Rogoff and Reinhardt, and from Professor Rogoff's many fine columns. And yet I am persuaded this time really is different.

   For the past 30 years, in spite of fundamental innovation in a wide range of capital and consumer goods, total American debt--private and public--has been accelerating while income growth has barely kept up with the previous century's average.

   That 30-year-old road is now closed.

   If there is anything in the technological pipeline that might replace the microelectronic revolution, no one can see it.

   But the enormous and prolonged Malthusian shock, starting in 1979, precipitated by the fall of communism but rooted in the demographic transition, still is working its way through the world economy. Old Malthus is coming home, and neither liquidity nor public debt can stop him.

   So within a few years, it will be evident even to the immortal Dr Pangloss that the USA must choose between becoming another Germany or another Greece. That is to say, either the Americans will tighten their own belt or others will do it for them.

   How tight, and for how long? Please, don't even ask.

    Commentedjimmy rousseau

    coming down the pipeline is the economic battle to fight climate change. This will rival WWII in economic impact and it cannot be averted.

  7. CommentedJoel Rosenblum

   I'm not an economist and I haven't read Prof. Rogoff's book so prudence should dictate that I keep my mouth shut, BUT... :-)
   It seems to me that in this essay he seems to aggregate the economic effects of all debt "overhangs" without regard to the underlying causes. As if a country doesn't balance it's spending over the business cycle (i.e. it spends too much and refuses to tax itself) is morally or economically equivalent to one which is bailing itself out of a financial crisis.
   He cites Japan as the examplar, as if Japan had merely overly stimulated in an inventory-cycle recession. But my recollection is that Japan had the mother of all financial crises. Would their GDP really be 25% higher now had the government let the financial system collapse?
   Is a financial crisis different from a normal business-cycle recession? Is a tornado qualitatively the same as a thunderstorm, just larger?

  8. CommentedHarlan Green

   There is a way out of the debt mess...see my Huff Post column: "What Happened to the Bush Tax Cuts?"...http://www.huffingtonpost.com/harlan-green/bush-tax-cuts_b_1567695.html?utm_source=Alert-blogger&utm_medium=email&utm_campaign=Email%2BNotifications

  9. CommentedPaul A. Myers

   First, my view is that the US is already half way to where it should go. My look at the CBO 10-year projection is that the debt-GDP ratio starts to decline by 2014 if the Bush tax cuts are allowed to lapse and legislated health care savings are actually realized through policy implementation.

   Second, state and local government spending is down and so overall total government spending in the US is down. Now that it is lean, possibly government should be made meaner?

   Third, all the job growth in the Obama era has been private sector job growth. This is economically tested, economically useful job growth. The overall job foundation of the US is becoming more solid, more productive.

   Fourth, the missing piece is public infrastructure spending. When government borrows a dollar to build a dollar of public assets, the impact is quite different than spending on public consumption. A dollar of public assets will generate increased income in the future (and if doesn't it hasn't met the definition of "asset"). So a dollar of debt to build a dollar of assets is not such a scary thing.

   The US president who puts the pieces together is going to do quite well on the upside.

  10. CommentedDave Thomas

   Why not means test social security and medicare immediately.
   Why not increase the co-pays for Medicare immediately.
   Why not cut marginal tax rates across the board for everyone so that the economy will expand and people will be working at jobs and paying taxes instead of not working and adding to the annual deficit by relying on government programs?

  11. CommentedRobert Guy Danon
   Authorities have three choices:

   1- Go through many years of austerity and or growth enhancing policies to reduce both deficits and debt to sustainable levels a very long process of perseverence.

   2-Central banks abandon their narrow mindedness and allow inflationary EXPECTATIONS (it is this variable expectations, that is important to trigger demand side incentives)

   3-Even more importantly design a process to redistribute wealth to households by increasing motgage debt forgiveness and thus wealth, allowing for increased final demand as net worth and prosperity values rise.

   In summary, it is a function of transfering wealth from creditors to debtors. If this process is not accelerated then it will be imposed by market forces and or political and ultimately social repercussions. This effectively, is what is currently happening in Greece.

   It goes without saying that a combination of all is also another desirable mix.

  12. CommentedMike Jake

   Who are these "simplistic Keynesians", Kenneth? Name some names so we can see if their positions actually match this caricature.

   Or are you just trying to position yourself in the sensible center?

  13. Commentedsrinivasan gopalan

   Prof.Rogoff hits the nail on the head when he succinctly put it that 'it is wrong to think that massive accumulation of debt is a free lunch'. Living on borrowed money is the bane of modern society--whether it is by individual or by sovereign governments, though the latter cannot escape its hold as its agenda is wider and ineluctable. Leaving aside hard economics that is readily used by politicians swearing faith either in Keynesian pump-priming or in fiscal fundamentalism, the fact remains that borrowing binges by governments without thought to the long-term repercussions would eventually make the zero-interest western countries to live with exorbitant ones if they do not in the meanwhile mend their ways and sacrifice short-term enjoyment to long-lasting happiness in the future. But the politicians without any understanding of the past or any clue to the future would not be the ideal choice to weather the crisis without astute advice from economists of repute. Debt by any way is a surefire road to perdition and it is wiser to contract debt that could be discharged in one's life-time .This is applicable to nations as it is to individuals. Any one interested in the common good of humanity would definitely be with the learned Prof.Rogooff in decrying debt with its manifest wart and all. Emerging economies like India should benefit by salutary counsel from evolved economists who speak for the summum bonum of all and not to this or that country.
   G.Srinivasan

  14. CommentedHamid Rizvi

   Alright, so in this edition of your admonitions and over analysis has told us nothing except what we should not do. I do appreciate the fact that you conclude by saying there is more to come. I, await with bated breath in the hope you might then tell us what we indeed should be doing.

  15. CommentedDavid Doney

   We can walk and chew gum at the same time, with short-term stimulus, long-term austerity, structural reform, and mortgage write-downs. Some examples:

   Short-term stimulus: Infrastructure, forgive the debts of doctors and nurses past and future that stay in the profession for 10 years, write-down mortgage debts for those significantly underwater. Payroll tax cuts.

   Long-term austerity: Raise the retirement age, reduce cost of living adjustments in pension programs, as progressively as possible. Phase out the Bush tax cuts for the wealthy first and everyone else over 5 years. Raise the healthcare premiums for the obese.

   Structural reform: Prohibit offshoring to low-wage countries, to offset our $650 billion goods trade deficit that has killed our jobs engine. Take high school dropouts and draft them into a military-style high school completion program. Everybody graduates.

   All of the above, not "this or that" which is a false choice.

   We are in this mess due to too much debt; we have too much private debt due to offshoring and a dead jobs engine; we have too much public debt because we have too much private debt.

   Find the causes...fix the problems.

  16. Portrait of Michael Heller

   CommentedMichael Heller

   Kenneth Rogoff:

   I suppose the signal Ronald Reagan sent out in 1981 is similar to the one now advocated by people who favour backloading commitments to reduce government spending. Debt is the root problem. I’m persuaded by your arguments which fairly represent the moderate centre ground today. Corrective strategy can begin with acceptance of the need for backloading and also inflation, and with rejection of the simplistic extremes you have outlined.

   It seems, however, that the middle ground is actually institutional in fundamental ways, and this dimension gets insufficient attention. Institutional reform is not a luxury to be postponed until better economic times. Nor, in Europe, does it necessarily require a utopian level of political union. Governments have urgently to make formal institutional commitments without U-turns: introducing the permanent interventions rather than the temporary interventions advocated by simplistic Keynesians; simple decisive legislative changes; and predictive financial market regulation in one or another form, so that markets will believe governments and so that pressured incentives for states to reform are maintained.

   The logjam in Europe is that Germany will understandably not consider temporary interventions or eurobonds and assorted rescue measures that could cost it dearly until there has been the needed European treaty change and until individual countries have used the short window of opportunity to reform their national institutional rules and shown reasonably credible intent regarding labour laws, privatization, and fiscal and monetary rules. A humane and balanced approach to writing down debt can start as soon as the rules are agreed on. They are on the table already. Certain countries and highly vocal and articulate leftwing economists are recklessly blocking sensible agreement and implicitly giving encouragement to debtor countries to “call the bluff” of creditor countries.

  Featured