Thursday, November 27, 2014
10

Jsou lidé stále lepší?

MELBOURNE – V době, kdy se novinové titulky den co den zaměřují na válku, terorismus a zneužívání moci represivními vládami a kdy náboženští vůdci často naříkají nad upadajícími normami veřejného a soukromého chování, lze snadno nabýt dojmu, že jsme svědky morálního kolapsu. Domnívám se však, že máme důvod být do budoucna optimisty.

Před třiceti lety jsem napsal knihu s názvem Rozšiřující se kruh, v níž jsem tvrdil, že z historického hlediska se okruh bytostí, na něž vztahujeme morální ohledy, rozšířil: nejprve z kmene na stát, poté na rasu či etnickou skupinu, poté na všechny lidské bytosti a nakonec i na zvířata. To je bezpochyby morální pokrok.

Možná si myslíme, že evoluce vede k výběru jedinců, kteří myslí jen na vlastní zájmy a zájmy svých blízkých, protože geny s touto vlastností se budou snáze šířit. Jak jsem však tehdy namítl, vývoj rozumu by nás mohl vést odlišným směrem.

Na jedné straně je schopnost rozumného uvažování spojená se zjevnou evoluční výhodou, protože umožňuje řešit problémy a plánovat odvracení rizik, čímž zvyšuje vyhlídky na přežití. Na druhé straně však rozum není pouhým neutrálním nástrojem na řešení problémů. Připomíná spíše eskalátor: jakmile na něj nastoupíme, pravděpodobně se dostaneme do míst, jejichž poznání jsme nikdy nečekali. Zejména nám rozum umožňuje vidět, že druzí, kteří dříve stáli mimo sféru bytostí, na něž uplatňujeme své morální ohledy, jsou v důležitých aspektech stejní jako my. A že jejich vylučování z okruhu bytostí, na něž své morální ohledy vztahujeme, proto může být svévolné či jednoduše mylné.

Nedávná kniha Stevena Pinkera The Better Angels of Our Nature (Lepší andělé naší přirozenosti) dává tomuto názoru pádnou oporu. Pinker, profesor psychologie na Harvardově univerzitě, čerpá z nedávného výzkumu v oblasti historie, psychologie, kognitivních věd, ekonomie a sociologie a tvrdí, že naše éra je méně násilná, méně krutá a pokojnější než jakékoliv předchozí období lidské existence.

Úbytek násilí platí pro rodiny, čtvrti, kmeny i státy. U lidí žijících v současnosti zkrátka existuje nižší pravděpodobnost, že je potká násilná smrt nebo že budou trpět násilím či krutostí ze strany ostatních, než u jejich předků v jakémkoliv předchozím století.

Mnozí lidé budou o tomto tvrzení pochybovat. Někteří se dívají na životy kmenových lovců a sběračů přes růžové brýle a pokládají je za prostší a mírumilovnější. Výzkum kosterních ostatků z archeologických nalezišť však naznačuje, že plných 15% pravěkých lidí zemřelo násilnou smrtí z rukou jiného člověka. (Pro srovnání: v první polovině dvacátého století způsobily dvě světové války míru úmrtnosti v Evropě ve výši něco málo přes 3%.)

I ty kmenové národy, které antropologové velebí coby obzvláště „mírné“ – například Semajové v Malajsii, Křováci v Kalahari nebo Inuité ve střední Arktidě –, vykazují srovnatelnou míru vražd jako Detroit, jehož míra vražd patří k nejvyšším ve Spojených státech. V Evropě dnes existuje více než desetkrát – a v některých zemích dokonce padesátkrát – nižší riziko, že budete zavražděni, než kdybyste tam žili před 500 lety.

Pinker uznává, že důležitým faktorem v pozadí jím popisovaných trendů je právě rozum. Na podporu tohoto tvrzení odkazuje na takzvaný „Flynnův efekt“ – pozoruhodné zjištění filozofa Jamese Flynna, podle něhož došlo od doby, kdy se poprvé prováděly inteligenční testy, ke značnému zlepšení výsledků. Průměrné IQ má z definice hodnotu 100; aby však bylo této hodnoty dosaženo, musí se syrové výsledky testů standardizovat. Kdyby dnešní průměrný teenager dělal inteligenční test v roce 1910, dosáhl by skóre 130, což by byl lepší výsledek než u 98% osob testovaných v té době.

Není snadné připisovat tento vzestup kvalitnějšímu vzdělání, protože k největšímu zlepšení výsledků došlo v těch částech testu, které nevyžadují bohatou slovní zásobu ani matematické schopnosti, nýbrž které vyhodnocují schopnost abstraktního logického uvažování.

Podle jedné teorie si vedeme v inteligenčních testech lépe, protože žijeme v prostředí bohatším na symboly. Flynn samotný se domnívá, že zde jistou roli hraje rozšíření vědeckého způsobu uvažování.

Pinker tvrdí, že zlepšené logické uvažování nám propůjčuje schopnost odpoutávat se od našich bezprostředních zkušeností a od naší osobní či krátkozraké perspektivy a zasazovat naše myšlenky do abstraktnějších a univerzálnějších rámců. To potažmo vede k lepším morálním závazkům včetně snahy vyhýbat se násilí. A právě tento druh rozumové schopnosti se během dvacátého století zdokonalil.

Existují tedy důvody věřit, že nám naše zdokonalené rozumové schopnosti umožňují omezovat vliv impulzivnějších prvků naší povahy, které vedou k násilí. Právě to možná stojí za značným poklesem úmrtí v důsledku válek od roku 1945 – za poklesem, který je v posledních 20 letech ještě o něco strmější. Je-li tomu tak, pak bychom se bezesporu dál potýkali s vážnými problémy, mimo jiné samozřejmě i s hrozbou katastrofálních klimatických změn. Měli bychom však určitý důvod doufat v morální pokrok.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (10)

  Please login or register to post a comment

  1. CommentedSergio Mayorga

   1. Even though reason makes it possible to solve problems and to plan to avoid dangers, it is a fact that stupid people reproduce at far higher rates. I witness this starkly as I live in a developing country.

   2. Humans may have been getting smarter since 1910. This trend has surely stopped since the surge of Facebook, and is in reverse now. More and more people trifle away their time and their talent perusing banalities and making meta-meta-...-meta-comments.

  2. Portrait of Peter Singer

   CommentedPeter Singer

   Correction by the author:
   The column states that the Semai people of Malaysia have a murder rate comparable, in proportion to population, to that of Detroit.
   I have since been contacted by Professor Robert Dentan, an anthropologist who has carried out extensive research on the Semai, and whose information was used by Bruce Knauft in an article that in turn is referenced in Steven Pinker's book. On the basis of the information supplied by Professor Dentan, and after consulting Professor Knauft, I withdraw the comment about the Semai. The evidence of homicide among the Semai is anecdotal and insufficient to support the conclusion that they have a murder rate comparable to that of Detroit, or anywhere else, for that matter.

  3. CommentedNijaz Deleut Kemo

   Yes, if you are representative of 1% of the worlds population, for sure you are living - getting better. But, what if you do represent 99% of the population (cca. 7 billion). Therefore, OCCUPY MOVEMENT in Spain, U.S.A. and around the globe have made good point, and answered on your wrong thesis, my dear prof. Singer. After all, long time ago Marx said:"The task is not just to understand the world (i.e. neo-colonialism/imperialism) but to change it", and John Cage said:"We can't change our minds (the collective consciousness) without changing the world." So, two dangerous developments in the world still overshadow everything else: first, there are real threats to "Getting Better" for homo sapiens - since 1945 we do have nuclear weapons, and second is, of course, environmental catastrophe (lost habitats, species, natural resources, all since 1850). Simply, our question is not "Are Humans Getting Better?" Why? We do know that science is all about establishing cause and effect. This is why there is a "scientific method" at all. Because it is so easy to fool ourselves (that we are getting better) regarding what causes what to happen in the real world today (i.e. unemployment rate in the Mediterranean countries - cradle of the civilization). Therefore, many problems in the physical world are not amenable to laboratory investigation, or theoretical lamenting. Global warming is only one of them, my dear professor.

  4. CommentedNijaz Deleut Kemo

   NO, MY DEAR PROF. DO NOT USE STATISTIC, OR CONSIDER THIS ONE ONLY ON POPULATION RISE:
   1850................................................ 1 BILLION
   2012................................................ 7 BILLION
   NEXT ONE ON GEOGRAPHICAL REPRESENTATION
   ASIA, AFRICA................................20TH CENTURY AND TODAY (BEGINNING OF 21ST), AND
   EUROPE...........................................19/20TH CENTURY.
   SO MY QUESTION IS: HOW MUCH INDIVIDUALS (PER CAPITA) SUFFERED ON A 1% RATE FOR BOTH PERIODS AND TERRITORIES.
   MY ANSWER IS THAT OUR WAY OF LIVING AND WORKING; I.E. BARBARIANISM, SLAVERY AND COLONIALISM DID THAT. NEO-COLONIALISM IS DOING THAT ONLY 40 YEARS, SO FAR. SO, WE MUST WAIT AND SEE WHAT WILL BE, OUR NEW-NEXT STATISTIC !?

  5. Commentedjohn scanlon

   It is not clear you if stipulate improved individual reasoning for such causes or improved cultural reasoning. The article seems like a case for the former as having a major bearing of our improved outcomes as opposed to the wonderous cultural evolution over time being inherent now in both our institutions (e.g. law & order, concepts of democracy, education), or just plan society & language. It is our advancing cultural progress and conventions which may in large lead to many of our progressive outcomes. Where is the split if any on culture vs individual leading to such outcomes ? Can we go in different directions ('backwards', 'sideways'), and what cultural pressures would lead us there ? Enjoyed the article - thank you.

  6. CommentedProcyon Mukherjee

   Kropotkin’s book ‘Mutual Aid’ had huge number of evidences that proved the theory that societies from ancient times including in the case of animals, both for the wild and the timid to have prospered with one helping the other to face adversities; it is not reason alone that has mattered for people to come together for survival, it is something beyond reason. The survival of the fittest theory and natural selection on the other hand stands the testimony of times that genetic patterns have helped the stronger, farer or more beautiful and attractive to progress than the less endowed ones; truth perhaps lies somewhere in between.
   In today’s world with so many stimuli around us, we have the challenge of rational attention to these stimuli and perhaps due to paucity of time and interest to so many we take the route of rational inattention. This has an impact to our decision making every day. The ability to reason may have improved, but we have other influences that could make us vulnerable and we must be aware that a plethora of information that we are fed with, only a small percentage would end up with a testing of hypothesis with a high probability of success.

   In a world that has to survive and sustain millions of products, services and ideas to which consumers must be attracted to, it is again more than what reason can deliver.

   Whether we are getting better of or worse, again time will tell as yardsticks would keep changing.

   Procyon Mukherjee

  7. CommentedZsolt Hermann

   Interesting article.
   And I share the writer's optimism about the future, as we truly have a cognitive function that we can use for our benefit.
   But we are not doing this consciously yet.
   We can consider human evolution as the development of the Ego.
   We were separated from other animals with the appearance of our Ego, that introduced self awareness, feeling of unique individuality, and the desire for self fulfillment, even at the expense of others beyond necessities.
   This "maximum pleasure/minimum pain" software drove us up to the present moment, where this egoistic development seems to have run into a dead end.
   We evolved into a closed, integral, totally interconnected and interdependent human system, where our egoistic software turned us into cancer cells, suddenly destroying ourselves and the environment.
   We cannot measure this through murder statistics, we need to look at the total picture with the breakdown of almost all human institutions starting from the family unit up to national and international levels.
   And outside of human society we have devoured our environment and now threaten to cause irreversible damage that can seriously threaten even our survival.
   We have a very unique cognitive function, our ability of self analysis and self critique, but we have never used it before. So far we followed our inherent egoistic desires and instincts automatically like robots.
   Today we are at crossroads. The deepening and unsolvable global crisis, and environmental crisis that is the result of our unsustainable, excessive, exploitative lifestyle is pushing us into a corner, where we cannot avoid self scrutiny any longer.
   Now we can activate our mental powers, our human cognition in order to analyze our new global human system, how we relate to nature's laws around us always thriving for homeostasis, and then work out how we, the only truly active element in this system can contribute in such way that we return the whole system into harmony.
   The only question today is if we can do this proactively, wisely, using our mental powers and free choice before we are forced by suffering, or we wait like we have done so far, until the present state becomes so unbearable that we have to change against our will.

  8. CommentedJohn-Albert Eadie

   These are MY ideas, Mr. Singer %^) What I maintain, however is that the "brain software" must have a great leap forward right now, or we won't avoid incineration from climate change.

  9. CommentedJosué Machaca

   Mr. Singer, you said that the world is better now becouse the percentage of deaths decreased. But you did not consider that there are more people in the world. For example, you said "in the first half of the twentieth century, the two world wars caused a death rate in Europe of not much more than 3%". Everybody knows that the two world wars caused millions of deaths. In the past wars caused thousends of deaths only. So, ¿Does the world get better? Your points of view are well, but when we talk of deaths we consider amount, not percentage. (Sorry for the vocabulary, I speak Spanish)

  Featured