Friday, October 31, 2014
13

Nová pokroková éra Ameriky?

NEW YORK – V roce 1981 nastoupil americký prezident Ronald Reagan do úřadu se slavným výrokem na rtech: „Vláda není řešením našeho problému. Vláda je problémem.“ I díky nedávnému inauguračnímu projevu Baracka Obamy, který se zřetelně přihlásil k větší roli vlády při řešení najnaléhavějších amerických – a světových – výzev, se o dvaatřicet let a čtyři prezidenty později zdá, že se za touto érou zatahuje opona.

Reaganovo prohlášení v roce 1981 bylo mimořádné. Signalizovalo, že nový americký prezident má menší zájem využívat vládu k řešení problémů společnosti a větší zájem snižovat daně, zejména ve prospěch bohatých. A co je ještě důležitější, jeho prezidentství zahájilo „revoluci“ ze strany politické pravice – proti chudým lidem, životnímu prostředí, vědě a technice. Tato revoluce trvala tři desetiletí a její principy více či méně podporovali všichni prezidenti, kteří přišli po Reaganovi: George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush a v některých ohledech i Obama během prvního funkčního období.

„Reaganova revoluce“ měla čtyři hlavní složky: daňové škrty pro bohaté, výdajové škrty v oblasti školství, infrastruktury, energetiky, klimatických změn a zaměstnaneckého výcviku, masivní růst obranného rozpočtu a hospodářskou deregulaci včetně privatizace základních vládních funkcí, jako je provoz vojenských základen a věznic. Politika označovaná jako revoluce „volného trhu“, protože slibovala omezit roli vlády, byla v praxi počátkem útoku na střední vrstvu a chudé lidi ze strany bohatých partikulárních zájmů.

Tyto partikulární zájmy zahrnovaly Wall Street, velké ropné společnosti, velké zdravotní pojišťovny a výrobce zbraní. Požadovaly daňové škrty a dostaly je; požadovaly zmírnění ochrany životního prostředí a dostaly ho; požadovaly a dostaly právo útočit na odbory a požadovaly lukrativní vládní kontrakty včetně polovojenských operací a dostaly i ty.

Více než třicet let v podstatě nikdo nezpochybňoval důsledky předání politické moci nejvyšší nabídce. Amerika se mezitím proměnila ze středostavovské společnosti v zemi, kde mezi chudými a bohatými zeje stále větší propast. Generální ředitelé firem, kteří kdysi pobírali zhruba třicetinásobek průměrné mzdy svých zaměstnanců, dnes vydělávají dvěstětřicetinásobek. Amerika, jež byla kdysi světovým lídrem v boji proti ničení životního prostředí, se stala poslední velkou ekonomikou, která uznala realitu klimatických změn. Finanční deregulace obohatila Wall Street, ale kvůli podvodům, nadměrnému riskování, neschopnosti a zneužívání informací nakonec vyvolala globální hospodářskou krizi.

Možná, ale opravdu jen možná ohlašuje Obamův nedávný projev nejen konec této ničivé agendy, ale i začátek nové éry. Prezident koneckonců věnoval téměř celou řeč pozitivní roli vlády při zajišťování vzdělání, boji proti klimatickým změnám, obnově infrastruktury, péči o chudé a postižené a obecném investování do budoucnosti. Byl to první inaugurační projev tohoto typu od roku 1981, kdy Reagan nasměroval Ameriku pryč od vlády.

Pokud se z Obamova projevu skutečně vyklube počátek nové éry pokrokové politiky v Americe, pak to bude odpovídat schématu, které zkoumal jeden z největších amerických historiků Arthur Schlesinger, Jr. Ten doložil, že dvě období, která pojmenoval jako „soukromý zájem“ a „veřejný cíl“, se střídají v intervalu zhruba třiceti let.

Na konci 19. století prožívala Amerika „zlatou éru“, kdy tehdejší „loupeživí baroni“ zakládali velké nové průmyslové podniky, což doprovázela obrovská nerovnost a korupce. Po následné pokrokové éře přišel ve 20. letech 20. století dočasný návrat k plutokracii.

Následovaly velká hospodářská krize, program New Deal Franklina Roosevelta a další tři desetiletí pokrokové politiky od 30. do 60. let. Sedmdesátá léta byla přechodovou fází vedoucí k „době Reaganově“ – třiceti letům konzervativní politiky tažené zájmy mocných korporací.

Rozhodně je tedy čas pro vzkříšení „veřejného cíle“ a vedoucí role vlády v USA při řešení otázky klimatických změn, pomoci chudým, podpoře trvale udržitelných technologií a modernizaci americké infrastruktury. Pokud Amerika podnikne tyto smělé kroky prostřednictvím cílevědomých veřejných politik, jak naznačil Obama, pak novátorská věda, nové technologie a z nich vyplývající silné demonstrační efekty prospějí zemím po celém světě.

Samozřejmě je ještě příliš brzy vyhlašovat v Americe novou pokrokovou éru. Partikulární zájmy zůstávají silné, zejména v Kongresu – a dokonce i v samotném Bílém domě. Tyto bohaté skupiny a jednotlivci věnovali kandidátům v nedávné předvolební kampani miliardy dolarů a očekávají, že jejich příspěvky přinesou výnos. Třicet let seškrtávání daní navíc zanechalo americkou vládu bez potřebných finančních zdrojů, aby mohla realizovat efektivní programy v klíčových oblastech, jako je přechod na nízkouhlíkovou energii.

Obama však tuto hozenou rukavici moudře přijal a vyzval k nové éře vládního aktivismu. Zachoval se správně, protože mnoho dnešních klíčových problémů – záchrana planety před naší nestřídmostí, zajištění prospěchu z technologického pokroku pro všechny příslušníky společnosti a vybudování nové infrastruktury, kterou na národní i globální úrovni potřebujeme jako předpoklad trvale udržitelné budoucnosti – vyžaduje kolektivní řešení.

Zavádění veřejné politiky do praxe je pro dobré vládnutí stejně důležité jako vize, na níž je tato politika založená. Příštím úkolem tedy bude vytváření moudrých, nápaditých a hospodárných programů, které budou tyto otázky řešit. Pokud jde o smělé a nápadité programy k naplnění klíčových lidských potřeb, pak Amerika bohužel vyšla ze cviku. Je čas začít nanovo a Obamova z plných plic pronesená obhajoba pokrokové vize obrací Spojené státy správným směrem.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

Hide Comments Hide Comments Read Comments (13)

Please login or register to post a comment

 1. CommentedRonald Abate

  "America was the last major economy to acknowledge the reality of climate change." What an absolutely absurd statement, especially from a professor at Columbia. Ever since the earth has had a climate it's has been changing. Did he really mean anthropogenic global warming("AGW")? But over the last approximately 13 or so years the global climate has not warmed even though CO2 has increased due to the increased use of fossil fuels by developing economies. Maybe he meant catastrophic anthropogenic global warming ("CAGW"). But that is a highly uncertain theory that has been produced by computer modelers with an alarmist agenda, working for universities with an alarmist agenda, receiving grants from a government with an alarmist agenda. The fact that Sacks used climate change, which is a meaningless term since the climate is always changing, reveals that he is aware of the uncertainty of the theory and the science, but is still committed to the ideology. For those with a more open mind, there are plenty of blogs that attempt to report the science in a more honest fashion. Anthony Watts, a meteorologist from Chico, CA moderates one of the most read science blogs on this subject with over 138 million views at www.wattsupwiththat.com. Dr. Judith Curry moderates a climate blog www.judithcurry.com that also provides a balanced approach. Both of these blogs will direct readers to many other blogs that are balanced in their coverage. For example www.CO2Science.com. Then you can Google Professor (MIT) Dr. Richard Lindzen or Professor (Princeton) Dr. William Happer, or Dr. David Evans AGO (Australia Greenhouse Office computer modeler) for additional information on the true state of the science.

 2. CommentedKevin Remillard

  Leszek Balcerowicz is a Polish economist, the former chairman of the National Bank of Poland and Deputy Prime Minister in Tadeusz. "Generally in the West, intellectuals like to blame the markets," he says. "There is a widespread belief that crises occur in capitalism mostly. The word crisis is associated with the word capitalism. While if you look in a comparative way, you see that the largest economic and also human catastrophes happen in non-market systems, when there's a heavy concentration of political power—Stalin, Mao, the Khmer Rouge, many other cases."

  Going back to the 19th century, industrializing economies recovered best after a crisis with no or limited intervention. Yet Keynesians continue to insist that only the state can compensate for the flaws of the market, he says.

  "This idea that markets tend to fall into self-perpetuating crises and only wise government can extract the country out of this crisis implicitly assumes that you have two kinds of people, normal people who are operating in the markets and better people who work for the state. They deny human nature."

 3. CommentedMeenakshi Srinivasan

  Being a debater's mom, I have to sit in on teen debates and some of the points made there are far better than this naive article by Mr. Sachs. It is sweet to see that he loves his current president's idea of bigger government. But I, for one, would like to see spending cuts to cut down deficit and increase taxes where appropriate. For too long we have lunched out on our children's futures. Let us draw the line at our grandchildren's.

   CommentedShane Beck

   I think you are the one that is being naive- cut too hard and too fast like the austerity being imposed upon Greece and to a lesser extent Spain and Italy and you go into a death spiral. You may have balanced budgets and be cutting the deficit but you also have problems with 50% youth unemployment in Greece and Spain. Do you wish to see your children and grandchildren unemployed for long periods of time?

 4. CommentedFrank O'Callaghan

  There has been an apparent conspiracy of silence on many issues. I doubt that an actual conspiracy has been in place. Nevertheless, there is a lack of debate on how states and taxes operate.

  The public revulsion at a self serving bureaucracy paying itself with taxes that cannot be challenged. This is skillfully used by anti social elements to launch a war on the great majority in the interests of the wealthy.

  The majority are not served by either the bureaucrats or the plutocrats.

 5. CommentedCher Calusa

  We live in an integrated, intertwined global social and economic system. Such a silly notion.. that a speech, directed to one countries' needs, could inspire the healing of a worldwide addiction. An addiction to greed, which by the way the United States and friends, delivered to the rest of the globe. We have "developing" nations now, that just want continue this model in order to gain a piece of this American Pie. We can't blame them for wanting to become powerful and rich nations. We unleashed the proverbial Pandora's Box. Help the poor? Let's step back and examine our popular form of world dominance and creative shortages spawned by our outdated notions of progress. We created "the poor" in our own coutry and across the world by engaging in overproduction and fostering a society based on self interest. The hypocrisy will not be respected and the United States is not existing in a vacuum. We live or die by he cooperation of all countries. I doubt that we can craft a truly progressive society under the same circumstances and using the same model that created our societal and economic chaos. We ned a better foundation. Transparency would be a good start, however, I see no leaders who are ready for this.

 6. CommentedZsolt Hermann

  At least the speech signals an awareness that there is a problem that needs addressing.
  But even if we change one software to another it cannot help unless we change the operating system software.
  We are incapable of solving any problem, inside of the US or around the world from within the present framework, with our present understanding.
  We have to fundamentally change the whole outlook and structure based on two basic points:
  1. There cannot exist any nation, culture or even individual any more with local, self centered calculations in a global, interconnected and interdependent network. Even the seemingly most irrelevant, most local action or decision influences the whole system, thus without taking the whole system into consideration for any planning or action leads to crisis.
  2. The "American Dream" inspired over production, over consumption economic system is artificial, unnatural and thus it is unsustainable and outright destructive in the closed, finite, natural system we exist in.
  Without accepting these two principles as cornerstone, there is no hope for any improvements.

 7. Commentedpieter jongejan

  The biggest mistake was the deregulation of the financial sector. The fast growth of the financial sector was followed by articial low interest rates and artificial low economic growth rates. The first task should be te reduce the present seize of the financial sector from 30%+ to a more sustainable 20-25%. (booming South Korea has 20%) The best way to do this by raising the real long interest rate from the present 0% to the normal 2,5% of the past 200 years. (South Korea has 2%). The problem is that higher interest rate will result in higher deficits in the short run. Therefore politicians from the left and the right dislike higher interest rates too. Without higher real interest rates the saving rate will remain low and the investment rate even lower.

 8. CommentedThomas Haynie

  One of the great thinkers and proponents of the movement has the luxury of several of his ideological flubs being preserved on Youtube. M. Friedman’s comments on crime in Central park being a product of the fact that the park was not in privet hands stands out as my favorite. Never mind that Juliani’s efforts are attributed to large portions of the crime reduction in ALL of NYC. The Freakonomics authors might also attribute that to the legalization of abortion. I grow impatient of the attitude that actions by govt. are flawed and inefficient by definition. This is ideology. Why not work on improvements?

 9. CommentedThomas Haynie

  And a good think in my opinion. “… govt. is the problem” is just liberatopian ideology that has been taken WAY too far, however shaky it’s logic or actuality. Decisions based on ideology generally don’t do anybody any good.

 10. Commentedjim bridgeman

  The tax cuts were for all. By the time Bush was done almost half of the population had all income taxes eliminated, and many of them were getting earned income rebates, negative taxes, in effect. It's not necessary to lie about what your opponents did in order to debate them.

 11. Commentedjim bridgeman

  Reagan was interested in cutting taxes for the benefit of all. And every job created in the subsequent 20 years is witness to the correctness of his vision.

Featured