13

Nová pokroková éra Ameriky?

NEW YORK – V roce 1981 nastoupil americký prezident Ronald Reagan do úřadu se slavným výrokem na rtech: „Vláda není řešením našeho problému. Vláda je problémem.“ I díky nedávnému inauguračnímu projevu Baracka Obamy, který se zřetelně přihlásil k větší roli vlády při řešení najnaléhavějších amerických – a světových – výzev, se o dvaatřicet let a čtyři prezidenty později zdá, že se za touto érou zatahuje opona.

Reaganovo prohlášení v roce 1981 bylo mimořádné. Signalizovalo, že nový americký prezident má menší zájem využívat vládu k řešení problémů společnosti a větší zájem snižovat daně, zejména ve prospěch bohatých. A co je ještě důležitější, jeho prezidentství zahájilo „revoluci“ ze strany politické pravice – proti chudým lidem, životnímu prostředí, vědě a technice. Tato revoluce trvala tři desetiletí a její principy více či méně podporovali všichni prezidenti, kteří přišli po Reaganovi: George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush a v některých ohledech i Obama během prvního funkčního období.

Support Project Syndicate’s mission

Project Syndicate needs your help to provide readers everywhere equal access to the ideas and debates shaping their lives.

Learn more

„Reaganova revoluce“ měla čtyři hlavní složky: daňové škrty pro bohaté, výdajové škrty v oblasti školství, infrastruktury, energetiky, klimatických změn a zaměstnaneckého výcviku, masivní růst obranného rozpočtu a hospodářskou deregulaci včetně privatizace základních vládních funkcí, jako je provoz vojenských základen a věznic. Politika označovaná jako revoluce „volného trhu“, protože slibovala omezit roli vlády, byla v praxi počátkem útoku na střední vrstvu a chudé lidi ze strany bohatých partikulárních zájmů.

Tyto partikulární zájmy zahrnovaly Wall Street, velké ropné společnosti, velké zdravotní pojišťovny a výrobce zbraní. Požadovaly daňové škrty a dostaly je; požadovaly zmírnění ochrany životního prostředí a dostaly ho; požadovaly a dostaly právo útočit na odbory a požadovaly lukrativní vládní kontrakty včetně polovojenských operací a dostaly i ty.

Více než třicet let v podstatě nikdo nezpochybňoval důsledky předání politické moci nejvyšší nabídce. Amerika se mezitím proměnila ze středostavovské společnosti v zemi, kde mezi chudými a bohatými zeje stále větší propast. Generální ředitelé firem, kteří kdysi pobírali zhruba třicetinásobek průměrné mzdy svých zaměstnanců, dnes vydělávají dvěstětřicetinásobek. Amerika, jež byla kdysi světovým lídrem v boji proti ničení životního prostředí, se stala poslední velkou ekonomikou, která uznala realitu klimatických změn. Finanční deregulace obohatila Wall Street, ale kvůli podvodům, nadměrnému riskování, neschopnosti a zneužívání informací nakonec vyvolala globální hospodářskou krizi.

Možná, ale opravdu jen možná ohlašuje Obamův nedávný projev nejen konec této ničivé agendy, ale i začátek nové éry. Prezident koneckonců věnoval téměř celou řeč pozitivní roli vlády při zajišťování vzdělání, boji proti klimatickým změnám, obnově infrastruktury, péči o chudé a postižené a obecném investování do budoucnosti. Byl to první inaugurační projev tohoto typu od roku 1981, kdy Reagan nasměroval Ameriku pryč od vlády.

Pokud se z Obamova projevu skutečně vyklube počátek nové éry pokrokové politiky v Americe, pak to bude odpovídat schématu, které zkoumal jeden z největších amerických historiků Arthur Schlesinger, Jr. Ten doložil, že dvě období, která pojmenoval jako „soukromý zájem“ a „veřejný cíl“, se střídají v intervalu zhruba třiceti let.

Na konci 19. století prožívala Amerika „zlatou éru“, kdy tehdejší „loupeživí baroni“ zakládali velké nové průmyslové podniky, což doprovázela obrovská nerovnost a korupce. Po následné pokrokové éře přišel ve 20. letech 20. století dočasný návrat k plutokracii.

Následovaly velká hospodářská krize, program New Deal Franklina Roosevelta a další tři desetiletí pokrokové politiky od 30. do 60. let. Sedmdesátá léta byla přechodovou fází vedoucí k „době Reaganově“ – třiceti letům konzervativní politiky tažené zájmy mocných korporací.

Rozhodně je tedy čas pro vzkříšení „veřejného cíle“ a vedoucí role vlády v USA při řešení otázky klimatických změn, pomoci chudým, podpoře trvale udržitelných technologií a modernizaci americké infrastruktury. Pokud Amerika podnikne tyto smělé kroky prostřednictvím cílevědomých veřejných politik, jak naznačil Obama, pak novátorská věda, nové technologie a z nich vyplývající silné demonstrační efekty prospějí zemím po celém světě.

Samozřejmě je ještě příliš brzy vyhlašovat v Americe novou pokrokovou éru. Partikulární zájmy zůstávají silné, zejména v Kongresu – a dokonce i v samotném Bílém domě. Tyto bohaté skupiny a jednotlivci věnovali kandidátům v nedávné předvolební kampani miliardy dolarů a očekávají, že jejich příspěvky přinesou výnos. Třicet let seškrtávání daní navíc zanechalo americkou vládu bez potřebných finančních zdrojů, aby mohla realizovat efektivní programy v klíčových oblastech, jako je přechod na nízkouhlíkovou energii.

Obama však tuto hozenou rukavici moudře přijal a vyzval k nové éře vládního aktivismu. Zachoval se správně, protože mnoho dnešních klíčových problémů – záchrana planety před naší nestřídmostí, zajištění prospěchu z technologického pokroku pro všechny příslušníky společnosti a vybudování nové infrastruktury, kterou na národní i globální úrovni potřebujeme jako předpoklad trvale udržitelné budoucnosti – vyžaduje kolektivní řešení.

Zavádění veřejné politiky do praxe je pro dobré vládnutí stejně důležité jako vize, na níž je tato politika založená. Příštím úkolem tedy bude vytváření moudrých, nápaditých a hospodárných programů, které budou tyto otázky řešit. Pokud jde o smělé a nápadité programy k naplnění klíčových lidských potřeb, pak Amerika bohužel vyšla ze cviku. Je čas začít nanovo a Obamova z plných plic pronesená obhajoba pokrokové vize obrací Spojené státy správným směrem.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.