0

Alternativy k úsporným opatřením

NEW YORK – V důsledku Velké recese zůstávají státům schodky, které jsou na mírové doby bezprecedentní, a sílí znepokojení nad jejich narůstajícími národními dluhy. V mnoha zemích to vede k nové vlně úsporných opatření – politikám, které téměř jistě vyústí ve slabší národní a globální ekonomiky a výrazné zpomalení tempa oživování. Ti, kdo doufají v rozsáhlé úbytky deficitů, zažijí ošklivé zklamání, neboť ekonomické zpomalení srazí příjmy z daní a zvýší poptávku po pojištění v nezaměstnanosti a dalších sociálních podporách.

Snaha omezit růst zadlužení prospívá soustředěnosti myšlení – nutí země zaměřovat se na priority a přeměřovat hodnoty. Ve Spojených státech není pravděpodobné, že by byly v nejbližší době zavedeny rozsáhlé rozpočtové škrty à la Velká Británie. Dlouhodobá prognóza – již do obzvláštní tísně uvádí neschopnost zdravotnické reformy pořádně ořezat rostoucí výdaje za lékařskou péči – je však natolik ponurá, že sílí elán obou politických stran nějak zasáhnout. Prezident Barack Obama jmenoval oboupartajní komisi pro snižování schodku, jejíž předseda nedávno naznačil, jak by mohla vypadat její zpráva.