Friday, November 28, 2014
5

Znečišťovatelé musí platit

NEW YORK – Když firma BP a její těžební společníci roku 2010 způsobili v Mexickém zálivu havárii plošiny Deepwater Horizon, vláda Spojených států požadovala, aby BP financovala sanaci ropné skvrny, odškodnila ty, kdo utrpěli škody, a zaplatila trestní sankce za porušení norem, jež ke katastrofě vedly. Na nápravu a pokuty už BP vyčlenila přes 20 miliard dolarů. Na základě vyrovnání z minulého týdne teď BP zaplatí nejvyšší trestní sankci v dějinách USA – 4,5 miliardy dolarů.

Tytéž standardy pro nápravu ekologických škod je třeba uplatnit na globální společnosti působící v chudších zemích, kde v porovnání s vládami mají zhusta natolik silnou moc, že řada z nich jedná beztrestně a s malou či nulovou zodpovědností pustoší životní prostředí. Jelikož vstupujeme do nové éry udržitelného rozvoje, beztrestnost se musí změnit v zodpovědnost. Znečišťovatelé musí platit, v zemích bohatých i chudých. Velké společnosti musí přijmout odpovědnost za své konání.

Korunním příkladem ekologické beztrestnosti firem je Nigérie. Přední ropné společnosti, mimo jiné Shell, ExxonMobil a Chevron, už desítky let těží ropu v deltě Nigeru, ekologicky křehkém prostředí sladkovodních bažinných lesů, mangrovníků, nížinných deštných pralesů a pobřežních bariérových ostrovů. Tento bohatý habitat je domovem pozoruhodné druhové pestrosti – anebo byl, než přišly ropné společnosti – a více než 30 milionů domorodých obyvatel, jejichž zdraví a živobytí závisí právě na lokálních ekosystémech.

Před dvaceti lety Mezinárodní svaz ochrany přírody a přírodních zdrojů (IUCN) klasifikoval deltu Nigeru jako region s vysokou biodiverzitou mořské a pobřežní flóry a fauny (druhů stromů, ryb, ptáků, savců a dalších forem života), a proto její ochraně přiřadil velmi vysokou prioritu. Zároveň ovšem poznamenal, že druhová pestrost v regionu je masivně ohrožena, přičemž její ochrana je přinejlepším slabá.

Globální firmy podnikající v deltě desítky let způsobují úniky ropy a hoření zemního plynu, bez ohledu na přirozené prostředí a místní komunity, zbídačené a otrávené jejich činností. Jeden odhad vyčíslil úhrnný únik za posledních 50 let na přibližně 10 milionů barelů – dvojnásobek úniku po havárii BP.

Data jsou nejistá: v daném období došlo k mnoha tisícům úniků, často nedbale zaznamenaných – jejich rozsah se zakrýval nebo jej jednoduše nezjišťovaly ani firmy, ani vláda. Ostatně právě když na BP dopadaly nové trestní sankce, ExxonMobil ohlásil další únik z ropovodu v deltě Nigeru.

Environmentální zkáza delty je součástí obecnějšího příběhu: zkorumpované firmy podnikají ruku v ruce se zkorumpovanými vládními činiteli. Firmy rutinně uplácejí úředníky, aby získaly ropné koncese, lžou ohledně objemu těžby a vyhýbají se daním a zodpovědnosti za škody na životním prostředí, jež způsobují. Za desítky let úplatků od mezinárodních společností, plundrujících přírodní bohatství delty, nigerijští představitelé pohádkově zbohatli. Na firmu Shell, největšího zahraničního podnikatele v deltě Nigeru, se opakovaně snáší kritika za nehorázné praktiky a neochotu skládat účty za své konání.

Místní populace přitom zůstává zbídačená a sužovaná chorobami zapříčiněnými nezdravým vzduchem, otrávenou pitnou vodou a znečištěním potravního řetězce. Místní bezpráví vyústilo ve válku gangů a neustálé krádeže ropy ilegálním „napichováním“ ropovodů, které způsobuje další rozsáhlé úniky a časté výbuchy, při nichž umírají desítky lidí, včetně nevinných okolostojících.

V koloniální éře bylo dobývání bohatství ze spravovaných území oficiálním účelem imperiální moci. V postkoloniální době se používají skrytější metody. Když ropné firmy v Nigérii či jinde spáchají něco nekalého, ochrání je moc jejich domovských zemí. Na tyhle společnosti nám nesahejte, slyší ze Spojených států a Evropy. Ostatně jeden z největších úplatků (údajně 180 milionů dolarů) v poslední době v Nigérii vyplatila firma Halliburton, úzce navázaná na americkou politickou moc. (Dick Cheney přešel z pozice výkonného ředitele Halliburtonu na post viceprezidenta USA.)

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) vydal loni pozoruhodnou zprávu o Ogonilandu, významné etnické domovině v deltě Nigeru, která je epicentrem střetu mezi místními komunitami a mezinárodními ropnými společnostmi. Zpráva byla sžíravá i vědecky zřetelná. Navzdory mnoha dřívějším slibům, že dojde k sanaci, zůstává Ogoniland v environmentální agonii, zbídačený a přiotrávený ropným průmyslem.

UNEP rovněž předložil jasná a podrobná doporučení, včetně tísňových opatření k zajištění nezávadné pitné vody, sanačních postupů zacílených na mangrovníky a půdu, zdravotnických studií zaměřených na zjištění a potlačení důsledků znečištění a nového regulatorního rámce.

Vlády světa se nedávno dohodly, že přikročí k novému rámci pro udržitelný rozvoj, když v červnu na summitu Rio+20 oznámily záměr přijmout Cíle udržitelného rozvoje. Ty nabízejí světu zásadní příležitost nastavit jasné a přesvědčivé standardy chování vlád a firem. Řada významných společností, a to i v ropném průmyslu, vyjádřila ochotu cíle udržitelného rozvoje podpořit.

Vyčištění delty Nigeru by bylo nejpádnějším možným příkladem nové éry přijímání odpovědnosti. Shell, Chevron, ExxonMobil a další přední ropné firmy by se měly přihlásit a přispět k financování sanace, čímž by zahájily novou éru zodpovědnosti.

Hraje se také o to, aby se k zodpovědnosti přihlásila nigerijská vláda. Je povzbudivé, že v popředí snah o posílení vlády práva v ropném sektoru je v poslední době několik nigerijských senátorů.

Vyčištění delty Nigeru představuje pro Nigérii, ropný průmysl i mezinárodní společenství ideální příležitost přesvědčivě uvázat, že na obzoru je úsvit nové éry. Od teď už udržitelný rozvoj nesmí být jen heslem, ale naopak funkčním přístupem ke globální správě a k prosperitě na namáhané a zalidněné planetě.

Z angličtiny přeložil David Daduč

 • Contact us to secure rights

   

 • Hide Comments Hide Comments Read Comments (5)

  Please login or register to post a comment

  1. Commentedmargaret beresford

   Sorry, your arguments melt away when you purposely forget to deal with the multitude of trade agreements including the TPP which aims to dictate corporate economic avarice over every nation's government's constitution and countries existing policies. How sustainable is it when local, state and federal levels can no longer enact any protective environmental laws, encourage any small or growing business with domestic contract, where voting for levels of governance is over riding by foreign corporations investor rights to profit at the expense of the countries people, land and economic self determination. In Canada we were lied to and signed NAFTA, now instead of open and fair economic competition we are faced with badly managed foreign companies using NAFTA communism's mandate to guarantee that any and all foreign companies MUST make profits for investor at the exclusion of national sovereignty, protection of national resources, the denial of any sustainable competition. To date we will in total be on the hook for 1.8 billion dollars to pay for outside corporate malfeasance, flagrant pollution, bad management decisions of corporations in other countries branches, no allowance for national innovation, etc, etc. How did so many of the invasive vulture trade agreements seem to skirt your vigilant beam?????? I as a global taxpayer are frankly fed up with the piling lies and just maybe see that if these lies are to ensure the 1% can operate with impunity while continuing to steal every tax dollar from our nation government in the guise of free theft trade of the only markets left to plunder---local, state and federal taxpayers of each and every country need to drained.

  2. CommentedCarol Maczinsky

   Mr. Sachs, let's get the facts straight. The Americans use the world to load off their financial crime waste, the Americans use the world to pay for their corporate oil crimes. Actually BP didn't cause the Deepwater Horizon oil spill but its US contractor Transoceans. Only that Transoceans has no end customer related business. The ruthless exploitation of BP sents a strong signal and explains why the Germans are right to go for the renewables. Just imagine how many solar plants you could built with 25 billion $.

  3. CommentedJohn Brian Shannon

   Hi Jeffery,

   This is a fine article and thank you for covering this travesty, which occurs on a large scale and is largely hidden from the public view.

   I would gladly forego charging oil executives and corrupt government leaders with criminal charges -- if doing so would drop opposition within those quarters to the actual cleanup and remediation of contaminated land and waterways, once a spill has occurred.

   Many hundreds of cleanup operations are not being executed on account of pending lawsuits and criminal charges.

   (When a prosecutor can stand up in court and say "XYZ oil company MUST be guilty of criminal behavior because the proof of that which I have right here in my hand is the 90-million-dollar itemized cleanup bill.")

   From my point of view, when a spill occurs (whether caused by negligence, act of nature, terrorism, or anything else) if the oil company comes forward right away, issues a press release, informs the relevant government authorities, and begins work on cleanup and remediation right away -- this should qualify that company and it's executives from any criminal lawsuits regarding that particular spill. Period, end.

   Yes, it's that important.

   For companies who do not want to initiate the above-noted proper response to a spill, then let the full force of the law be applied. If that means a 20-billion-dollar fine to cover the costs of third-party cleanup efforts AND prison time for oil executives, that is just fine with me. I'd say they are 'getting off light' with that sort of meagre punishment.

   But for oil executives who duly report and properly respond to oil spills -- full immunity from criminal prosecution.

   That is what it is going to take to ensure proper cleanup of inevitable oil spills to come and the present-day oil spills which are still pouring oil today, into lakes and rivers and valuable lands.

   Thank you for the opportunity to comment, Jeffery.

   Cheers, JBS
   http://jbsnews.com

    CommentedJohn Brian Shannon

    Typo correction in my above comment -- bottom of the 5th paragraph should read:

    "...-- this should disqualify that company and it's executives from any criminal lawsuits..."

    Thank you, JBS

  4. CommentedZsolt Hermann

   Humans do not act without motivation.
   When there is a need to change the prevalent attitude, approach people can either use negative or positive motivation.
   Usually when significant change is required applying negative motivation can be successful to wake people up and introduce "fear" keeping them aligned with the new direction.
   But in order to achieve long term, sustainable change a positive motivation is required, otherwise as "fear" dissipates and people start finding the ways avoiding punishment, going around it, the desired direction is lost.
   And positive motivation can only come from a global education program to all layers, cultures and ages of the society to explain that we all exist in a vast natural ecosystem we ourselves are part of, and only if we keep the fundamental laws of nature, the laws of balance and homoeostasis can we expect not only a sustainable future but survival of our species.

  Featured